Szukaj

Komunikat Enei Operator Sp. z o.o. dotyczący IRiESD – Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

Enea Operator Sp. z o.o. uprzejmie informuje, że zgodnie z komunikatem z dnia 18 października 2011 r. dotyczącym projektu Karty aktualizacji nr B/5/2011 – wersja 1.0. z dnia 13 października 2011 r. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi („IRiESD-Bilansowanie”), w dniu 1 listopada 2011 r. zakończył się proces konsultacji projektu Karty aktualizacji nr B/5/2011 IRiESD-Bilansowanie wprowadzającej do instrukcji standardowe profile zużycia energii elektrycznej na rok 2012 dla odbiorców przyłączonych do sieci ENEA Operator Sp. z o.o. o mocy umownej nie większej niż 40 kW, których układy pomiarowo-rozliczeniowe nie pozwalają na rejestrację profilu zużycia energii elektrycznej.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji oraz mając na uwadze obowiązek przedstawienia do zatwierdzenia aktualizacji IRiESD-Bilansowanie przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, Enea Operator Sp. z o.o. przekazała pismem z dnia 8 listopada 2011 r. do Prezesa URE wniosek o zatwierdzenie Karty aktualizacji B/5/2011 IRiESD-Bilansowanie.

Stosownie do powyższego, zgodnie z IRiESD-Bilansowanie, na stronie internetowej Spółki: www.operator.enea.pl został udostępniony projekt Karty aktualizacji nr B/5/2011 IRiESD-Bilansowanie – wersja 1.0. z dnia 13 października 2011 r. wraz z raportem z procesu konsultacji przedmiotowej Karty aktualizacji.

 

Plik do pobrania (PDF 1 MB) Karta aktualizacji nr B/5/2011 IRiESD-Bilansowanie.

Plik do pobrania (PDF 158 KB) Raport z procesu konsultacji Karty aktualizacji nr B/5/2011.

 


 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.