Szukaj

Komunikat Enei Operator Sp. z o.o. dot. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

Enea Operator Sp. z o.o. pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego na obszarze określonym w koncesji na dystrybucję energii elektrycznej informuje, że z dniem 1 stycznia 2011 r. wchodzi w życie Karta aktualizacji nr B/4/2010 – wersja 1.1. z dnia 15 listopada 2010 r. Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej - Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi.

Karta aktualizacji nr B/4/2010 została zatwierdzona przez Prezesa URE decyzją nr DPK-7124-50(2)/2010/LK z dnia 16 grudnia 2010 r. Jednocześnie Prezes URE w ww. decyzji ustalił na dzień 1 stycznia 2011 r. datę wejścia w życie Karty aktualizacji nr B/4/2010 – wersja 1.1. z dnia 15 listopada 2010 r.

 

Plik do pobrania (PDF 11 MB) Karta aktualizacji nr B/4/2010 IRiESD - Bilansowanie.

Plik do pobrania (PDF 11 MB) Projekt Karty aktualizacji nr B/4/2010 IRiESD-Bilansowanie przekazany do zatwierdzenia przez Prezesa URE.

Plik do pobrania (PDF 97 KB) Raport z procesu konsultacji projektu Karty aktualizacji nr B/4/2010 IRiESD-Bilansowanie.


Karta aktualizacji nr B/4/2010 wprowadza do IRIESD-Bilansowanie standardowe profile zużycia energii elektrycznej na rok 2011, które są wykorzystywane przez Enea Operator Sp. z o.o. i podmioty odpowiedzialne za bilansowanie handlowe w bilansowaniu handlowym miejsc dostarczania energii elektrycznej dla odbiorców o mocy umownej nie większej niż 40 kW, przyłączonych do sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. i nie posiadających układów pomiarowo-rozliczeniowych z rejestracją rzeczywistego profilu zużycia energii elektrycznej.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.