Szukaj

Komunikat Enei Operator Sp. z o.o. dotyczący Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi

Enea Operator Sp. z o.o. pełniąca funkcję operatora systemu dystrybucyjnego elektroenergetycznego uprzejmie informuje, że planuje wprowadzić zmiany w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi, wersja 1.5. z dnia 7 lutego 2008 r. („IRiESD-Bilansowanie”), zatwierdzonej przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki decyzją nr DPK-7110-52(8)/2008/AP z dnia 6 marca 2008 r. wraz z późn. zm.

Planowane do wprowadzenia zmiany dotyczą opublikowania w IRiESD-Bilansowanie standardowych profili zużycia na rok 2011 dla odbiorców przyłączonych do sieci Enea Operator Sp. z o.o., o mocy umownej nie większej niż 40 kW, których układy pomiarowo-rozliczeniowe nie pozwalają na rejestrację profilu zużycia.

Stosownie do powyższego Enea Operator Sp. z o.o. opracowała projekt Karty aktualizacji nr B/4/2010 IRiESD-Bilansowanie – wersja 1.1. z dnia 15 listopada 2010 r., który został opublikowany w dniu 17 listopada 2010 r. na stronie internetowej Spółki: www.operator.enea.pl.

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 9g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625 wraz z późniejszymi zmianami), Enea Operator Sp. z o.o. niniejszym informuje o publicznym dostępie do zmian IRiESD-Bilansowanie planowanych do wprowadzenia Kartą aktualizacji nr B/4/2010 – wersja 1.1. z dnia 15 listopada 2010 r. oraz poddaje ten projekt procesowi konsultacji.

 

Plik do pobrania (PDF 1,0 MB) Karta aktualizacji nr B/4/2010 IRiESD - Bilansowanie.

Plik do pobrania (PDF 486 KB) Formularz zgłoszeniowy - Karta aktualizacji Nr B/4/2010.


Zapraszamy do zgłaszania ewentualnych uwag i propozycji zmian do przedstawionego projektu Karty aktualizacji nr B/4/2010 na przygotowanym wzorze formularza zgłoszeniowego. Uwagi należy zgłaszać w okresie 14 dni od daty opublikowania projektu Karty aktualizacji nr B/4/2010, tj. do 1 grudnia 2010 r. na adres:

  • Enea Operator Sp. z o.o.
    Departament Usług Dystrybucyjnych i Taryf
    ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań
  • e-mail: instrukcja@operator.enea.pl
  • faksem na numer 61 850 44 27

Prosimy w szczególności o nadsyłanie uwag w formie elektronicznej na podany powyżej adres e-mail.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.