Szukaj

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

 

3.1 Wytwarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych

Zwiększenie potencjału sieci energetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa wielkopolskiego

Cel projektu: Zwiększenie potencjału sieci elektroenergetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii na terenie województwa wielkopolskiego.

Planowane efekty: Unowocześnienie infrastruktury energetycznej, zwiększenie potencjału przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci elektroenergetycznej, poprawa warunków zasilania, wzrost poziomu bezpieczeństwa, ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej poprzez przebudowę trzech stacji WN/SN Czarnków, Piastowice i Fałkowo.

Wartość projektu:  23 382 300,00 zł brutto

Wkład UE: 7 998 912,00 zł

Kamienie milowe:

  • 04.04.2019 podpisanie z Zarządem Województwa Wielkopolskiego umowy o dofinansowanie
  • czerwiec 2019 – zawarcie umowy z wykonawcą na realizację prac w zakresie przebudowy stacji WN/SN Piastowice
  • sierpień 2019 – zawarcie umowy z wykonawcą na realizację prac w zakresie przebudowy stacji WN/SN Czarnków
  • sierpień 2019 – zawarcie umowy z wykonawcą na realizację prac w zakresie przebudowy stacji WN/SN Fałkowo

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.