Szukaj

Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020

 

2.1.1. Zwiększenie potencjału sieci energetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii

Zwiększenie potencjału sieci energetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. w celu odbioru energii z odnawialnych źróde

Cel projektu: Zwiększenie potencjału przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci elektroenergetycznej

Planowane efekty: Unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym zwiększenie potencjału przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci elektroenergetycznej, poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, budowa zrównoważonego i efektywnego systemu energetycznego, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców poprzez przebudowę linii SN oraz przebudowę stacji SN/nn.

Wartość projektu:  5 169 345,60 zł brutto

Wkład UE: 1.723.640,54 zł

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.