Szukaj

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

 

3.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych

Zwiększenie potencjału sieci energetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

Cel projektu: Zwiększenie potencjału sieci elektroenergetycznej do odbioru energii z odnawialnych źródeł energii na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

Planowane efekty: Unowocześnienie infrastruktury energetycznej, zwiększenie potencjału przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci elektroenergetycznej, poprawa warunków zasilania, wzrost poziomu bezpieczeństwa, ciągłości i niezawodności dostaw energii elektrycznej poprzez automatyzację sieci SN, przebudowę linii elektroenergetycznych SN 15 kV oraz zabudowę stacji transformatorowych SN/nn wraz z transformatorami z podobciążeniową regulacją napięcia

Wartość projektu:  34 304 933,70 zł brutto

Wkład UE: 11 310 826,73 zł

Kamienie milowe:

  • 06.06.2019 podpisanie z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego umowy o dofinansowanie
  • 18.05.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą na realizację prac obejmujących przebudowę stacji elektroenergetycznej Pakość, Przyłęki i Solec Kujawski

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.