Szukaj

Program Horyzont 2020

eNEURON - greEN Energy hUbs for local integRated energy cOmmunities optimizatioN

  

 

https://eneuron.eu/
https://cordis.europa.eu/project/id/957779


eNeuron – badanie zastosowania lokalnych obszarów bilansowania energii dla optymalizacji i rozwoju sieci rozproszonych

 

Czas trwania projektu: 1 listopad 2020 – 31 październik 2024

Cel projektu: Głównym celem projektu eNeuron jest opracowanie innowacyjnych narzędzi do optymalnego projektowania i działania lokalnych systemów energetycznych integrujących rozproszone źródła energii. Kluczowym elementem będzie promowanie koncepcji Energy Hub, jako koncepcyjnego modelu sterowania i zarządzania przenośnymi i zintegrowanymi systemami energetycznymi w celu zoptymalizowania ich modelu i działania. Rezultaty projektu eNeuron mają zapewnić wiele korzyści wszystkim potencjalnym podmiotom zainteresowanym wdrożeniem takich systemów, w tym m.in. operatorom sieci dystrybucyjnych.

English version:

Local energy communities (LECs) are collective energy actions involving citizen participation in the energy system and resulting in benefits for members of the local community. The EU-funded eNeuron project intends to develop innovative instruments for the best design and performance of LECs, integrating distributed energy resources and multiple energy carriers at different levels. By promoting the Energy Hub concept as a conceptual model to control and manage multi-carrier and integrated energy systems, the project will propose instruments that promote tangible sustainability and energy security benefits for all stakeholders in LECs. The results will benefit local prosumers by reducing energy costs and promoting local low-carbon energy. It will also provide developers and solution providers with new opportunities for technologies and benefit distribution system operators.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.