Szukaj

7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii.

Modernizacja stacji 110/SN kV Recław, Gryfice i Gumieńce w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Cel projektu: zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Planowane efekty: zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców dzięki unowocześnieniu infrastruktury energetycznej. Dzięki wprowadzeniu funkcjonalności sieci inteligentnej, nastąpi budowa zrównoważonego i efektywnego systemu energetycznego.  Realizacja projektu zapewni bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej dla ok. 40,7 tys. odbiorców zlokalizowanych na terenie gminy miasta Szczecina, gminy Wolin, Gryfice oraz Brojce i Płoty.

Wartość projektu: 33 229 620,00 zł brutto

Wkład UE: 17 704 772,68 zł

Kamienie milowe:

 • 24.04.2020 podpisano z Instytutem Nafty i Gazu umowę o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • 29.07.2020 podpisano umowę z Wykonawcą
 • Trwają prace projektowe

Modernizacja stacji 110/SN kV Września Sokołowo, Mosina, Iłówiec, Bojanowo, Sieraków i Sołacz w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Cel projektu: zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Planowane efekty: zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców dzięki unowocześnieniu infrastruktury energetycznej. Dzięki wprowadzeniu funkcjonalności sieci inteligentnej, nastąpi budowa zrównoważonego i efektywnego systemu energetycznego.  Realizacja projektu zapewni bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej dla ok. 69,6 tys. odbiorców zlokalizowanych na terenie gmin Chrzypsko Wielkie, Kwilcz, Sieraków, Mosina, Czerniejewo, Września, Czempiń, Brodnica, Rydzyna, Krzemieniewo, Poniec i Bojanowo oraz miasta Poznania

Wartość projektu: 66 251 370,00 zł brutto

Wkład UE: 35 298 832,14 zł

Kamienie milowe:

 • 24.04.2020 podpisano z Instytutem Nafty i Gazu umowę o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Modernizacja stacji 110/SN Pakość, Jasiniec, Mogilno, Przechowo i Kruszwica w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Cel projektu: zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Planowane efekty: zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców dzięki unowocześnieniu infrastruktury energetycznej. Dzięki wprowadzeniu funkcjonalności sieci inteligentnej, nastąpi budowa zrównoważonego i efektywnego systemu energetycznego.  Realizacja projektu zapewni bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej dla ok. 55,2 tys. odbiorców, przyłączonych do sieci Spółki, zlokalizowanych na terenie następujących gmin: Pakość, Barcin, Złotniki Kujawskie, Janikowo, Rojewo, Inowrocław, Mogilno, Dąbrowa, Gąsawa, Rogowo, Trzemeszno, Bukowiec, Świekatowo, Pruszcz, Kruszwica, Strzelno, Jeziora Wielkie, Skulsk oraz miast: Bydgoszcz i Świecie.

Wartość projektu: 55 401 150,00 zł brutto

Wkład UE: 29 517 781,08 zł

Kamienie milowe:

 • 24.04.2020 podpisano z Instytutem Nafty i Gazu umowę o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

„Modernizacja stacji 110/15 kV Warszów w celu zwiększenia bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej”

Cel projektu:

poprawa zasilania miasta Świnoujście oraz zachodniej części gminy Międzyzdroje, a także niezawodności dostaw energii i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu, poprzez modernizację stacji 110/15 kV Warszów;

Wartość projektu:

16 269 300,00 zł brutto

Wkład UE:

8 006 620,47 zł

Kamienie milowe:

 • 17.09.2019 r. podpisanie z Instytutem Nafty i Gazu umowy o dofinansowanie
 • 26.07.2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą
 • Trwają prace budowlane

Modernizacja stacji 110/15 kV Piła Południe

Cel projektu: zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, budowa zrównoważonego i efektywnego systemu energetycznego, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców poprzez przebudowę stacji elektroenergetycznej GPZ Piła Południe 110/15 kV, w tym także wprowadzenie funkcjonalności sieci inteligentnej.

Wartość projektu: 12 012 714 zł brutto

Wkład UE: 7 520 504,02 zł

Kamienie milowe:

 • 30.12.2016 podpisano z Instytutem Nafty i Gazu umowę o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • 23.05.2017 podpisano umowę z Wykonawcą
 • 08.10.2018 uzyskano pozwolenie na budowę dla realizacji projektu.
 • 30.04.2020 – zakończenie robót budowlanych i odbiór końcowy prac

Przebudowa stacji 110/20 kV Żary

Cel projektu: zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, budowa zrównoważonego i efektywnego systemu energetycznego, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców poprzez przebudowę stacji elektroenergetycznej GPZ Żary 110/20kV, w tym także wprowadzenie funkcjonalności sieci inteligentnej.

Wartość projektu: 4 768 221,90 zł brutto

Wkład UE: 2 486 027,53 zł

Kamienie milowe:

 • 30.12.2016 – podpisanie z Instytutem Nafty i Gazu umowy o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • 03.2017 – 12.2018 – realizacja prac w ramach umowy z wykonawcą
 • 12.2018 – zakończenie robót budowlanych i odbiór końcowy prac 

Budowa linii napowietrznej 110 kV Kromolice - Nagradowice - Swarzędz oraz Kromolice - Gądki wraz z budową RS 110 Garaszewo

Cel projektu: zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, budowa zrównoważonego i efektywnego systemu energetycznego, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę RS Garaszewo wraz z wyprowadzeniami oraz budowę linii 110 kV relacji: SE Kromolice – GPZ Gądki (w zakresie odcinka SE Kromolice – GPZ Nagradowice) oraz SE Kromolice – GPZ Swarzędz (w zakresie odcinka SE Kromolice – GPZ Nagradowice) i SE Kromolice – GPZ Nagradowice – linia dwutorowa, w tym także wprowadzenie funkcjonalności sieci inteligentnej.

Wartość projektu: 42 857 427,76 zł brutto

Wkład UE: 22 473 024,55 zł

Kamienie milowe:

 • 30.12.2016 podpisano z Instytutem Nafty i Gazu umowę o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Przebudowa stacji 110/15 kV Dąbie oraz zmiana zasilania stacji 110/15 kV Zdroje w celu poprawy zasilania aglomeracji szczecińskiej 

Cel projektu: zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, budowa zrównoważonego i efektywnego systemu energetycznego, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców poprzez przebudowę stacji 110/15 kV Dąbie oraz zmianę zasilania stacji Zdroje poprzez budowę linii 110 kV, w tym także wprowadzenie funkcjonalności sieci inteligentnej.

Wartość projektu: 19 409 892 zł brutto

Wkład UE: 9 390 251,99 zł

Kamienie milowe:

 • 16.03.2017 podpisano z Instytutem Nafty i Gazu umowę o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
 • 12.04.2017 podpisanie umowy z wykonawcą prac w zakresie zmiany zasilania stacji 110/15 kV Zdroje
 • 15.05.2017 – podpisanie umowy z wykonawcą prac w zakresie przebudowy stacji 110/15 kV Dąbie
 • prace budowlane związane z realizacją projektu zostały zakończone

Budowa stacji 110/15 kV Towarowa oraz przebudowa stacji 110/15 kV Poznań Główna celem poprawy zasilania miasta Poznań

Cel projektu: zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, budowa zrównoważonego i efektywnego systemu energetycznego, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę Głównego Punktu Zasilającego (GPZ) Towarowa wraz z liniami zasilającymi oraz wyprowadzeniami średniego napięcia, a także przebudowę GPZ Poznań-Główna, w tym także wprowadzenie funkcjonalności sieci inteligentnej.

Wartość projektu: 48 966 693,07 zł brutto

Wkład UE: 25 051 036,98 zł

Kamienie milowe:

 • 27.06.2017 podpisano z Instytutem Nafty i Gazu umowę o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Przebudowa stacji 110/15 kV Chodzież

Cel projektu: zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, budowa zrównoważonego i efektywnego systemu energetycznego, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców poprzez przebudowę stacji elektroenergetycznej 110/15 kV Chodzież, w tym także wprowadzenie funkcjonalności sieci inteligentnej.

Wartość projektu: 14 761 780 zł brutto

Wkład UE: 7 144 373,19 zł

Kamienie milowe:

 • 27.06.2017 podpisano z Instytutem Nafty i Gazu umowę o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
 • 11.09.2018 uzyskano pozwolenie na budowę.
 • 21.11.2018 przekazano Wykonawcy plac budowy i rozpoczęto prace budowlane.

Budowa linii kablowych 110 kV Garbary – Cytadela, Garbary – EC Karolin wraz z budową stacji 110/15/6 kV Garbary celem poprawy zasilania miasta Poznań

Cel projektu: poprawa zasilania miasta Poznania, a także niezawodności dostaw energii i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji poznańskiej, poprzez budowę stacji elektroenergetycznej 110/15/6 kV – GPZ Garbary wraz z powiązaniami WN i SN, która zastąpi obecnie funkcjonującą i wyeksploatowaną stację będącą własnością Veolia Energia Poznań ZEC S.A.

Wartość projektu: 24 835 987,80 zł brutto

Wkład UE: 11 437 051,10 zł

Kamienie milowe:

 • 15.12.2017 podpisano z Instytutem Nafty i Gazu umowę o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Budowa stacji 110/15 kV Oborniki

Cel projektu: zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, budowa zrównoważonego i efektywnego systemu energetycznego, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców poprzez przebudowę stacji 110/15 kV Oborniki.

Wartość projektu:  13 730 344,05 zł brutto

Wkład UE: 6 679 544,96 zł

Kamienie milowe:

 • 28.12.2017 podpisano z Instytutem Nafty i Gazu umowę o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalneg
 • 21.09.2017 podpisano umowę z Wykonawcą
 • 10.08.2018 uzyskano pozwolenie na budowę.
 • 09.01.2019 przekazano Wykonawcy plac budowy i rozpoczęto prace budowlane.

 

Budowa stacji 110/15 kV Górczyn

Cel projektu: zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej

Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, budowa zrównoważonego i efektywnego systemu energetycznego, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców poprzez przebudowę stacji 110/15 kV Górczyn.

Wartość projektu:  17 987 206,93 zł brutto

Wkład UE: 8 702 899,31 zł

Kamienie milowe:

 • 28.12.2017 podpisano z Instytutem Nafty i Gazu umowę o dofinansowanie projektu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalneg
 • 27.12.2018 uzyskano pozwolenie na budowę.
 • 28.01.2019 przekazano Wykonawcy plac budowy i rozpoczęto prace budowlane.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.