Szukaj

1.4. Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia.

1.4.1. Wsparcie budowy inteligentnych sieci elektroenergetycznych o charakterze pilotażowym i demonstracyjnym

Budowa elektroenergetycznej sieci inteligentnej na terenie miasta Poznania, poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników prądów zwarciowych

Cel projektu: Zapewnienie efektywnego i zrównoważonego pod względem ekonomicznym i technicznym systemu energetycznego, o niskim poziomie strat oraz wysokim poziomie jakości oraz bezpieczeństwa dostaw i ochrony

Planowane efekty: Unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców poprzez wdrożenie funkcjonalności sieci inteligentnej oraz przebudowę infrastruktury sieciowej na terenie miasta Poznania. Poprawa jakości i efektywności dostaw energii, możliwość rozwoju odnawialnych źródeł oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii.

Wartość projektu: 26 420 400,00 zł brutto

Wkład UE: 14 945 100,26 zł

Kamienie milowe:

 • 16.09.2020 r. podpisanie z Ministerstwem Klimatu umowy o dofinansowanie
 • 24.06.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą

Budowa elektroenergetycznej sieci inteligentnej na terenie miasta Zielona Góra oraz powiatu nowosolskiego poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników prądów zwarciowych

Cel projektu: Zapewnienie efektywnego i zrównoważonego pod względem ekonomicznym i technicznym systemu energetycznego, o niskim poziomie strat oraz wysokim poziomie jakości oraz bezpieczeństwa dostaw i ochrony.

Planowane efekty: Unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców poprzez wdrożenie funkcjonalności sieci inteligentnej oraz przebudowę infrastruktury sieciowej na terenie Rejonu Dystrybucji Zielona Góra i Nowa Sól. Poprawa jakości i efektywności dostaw energii, możliwość rozwoju odnawialnych źródeł oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii.

Wartość projektu: 24 120 300,00 zł brutto

Wkład UE: 13 621 602,67 zł

Kamienie milowe:

 • 16.09.2020 r. podpisanie z Ministerstwem Klimatu umowy o dofinansowanie
 • 30.06.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą

Budowa elektroenergetycznej sieci inteligentnej na terenie miasta i powiatu Gorzów Wielkopolski, powiatów strzelecko-drezdeneckiego oraz choszczeńskiego poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników prądów zwarciowych

Cel projektu: Zapewnienie efektywnego i zrównoważonego pod względem ekonomicznym i technicznym systemu energetycznego, o niskim poziomie strat oraz wysokim poziomie jakości oraz bezpieczeństwa dostaw i ochrony.

Planowane efekty: Unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców poprzez wdrożenie funkcjonalności sieci inteligentnej oraz przebudowę infrastruktury sieciowej na obszarze Rejonów Dystrybucji Gorzów Wielkopolski oraz Choszczno. Poprawa jakości i efektywności dostaw energii, możliwość rozwoju odnawialnych źródeł oraz zmniejszenie ryzyka wystąpienia awarii.

Wartość projektu: 19 507 800,00 zł brutto

Wkład UE: 11 163 805,66 zł

Kamienie milowe:

 • 16.09.2020 r. podpisanie z Ministerstwem Klimatu umowy o dofinansowanie
 • 30.06.2020 r. podpisano umowę z Wykonawcą
 • Trwają prace projektowe

Budowa elektroenergetycznej sieci inteligentnej na terenie miasta Szczecina, powiatu gryfińskiego i miasta Świnoujście poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników prądów zwarciowych

Cel projektu: Zapewnienie efektywnego i zrównoważonego pod względem ekonomicznym i technicznym systemu energetycznego, o niskim poziomie strat oraz wysokim poziomie jakości oraz bezpieczeństwa dostaw i ochrony

Planowane efekty: Projekt wpłynie na poprawę bezpieczeństwa dostaw energii dla gmin położonych na terenie Rejonów Dystrybucji Szczecin, Międzyzdroje oraz Stargard. Budowa nowej oraz modernizacja już istniejącej infrastruktury energetycznej poprawi jakość i efektywność dostaw energii, możliwość rozwoju odnawialnych źródeł oraz zmniejszy ryzyko wystąpienia awarii.

Wartość projektu: 38 763 450,00 zł brutto

Wkład UE: 21 161 957,94 zł

Kamienie milowe:

 • 17.12.2019 r. podpisanie z Ministerstwem Aktywów Państwowych umowy o dofinansowanie
 • 27.09.2019 r. podpisano umowę z Wykonawcą 
 • Trwają prac projektowe

Budowa sieci inteligentnej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego (OD Bydgoszcz) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych

Cel projektu: zapewnienie efektywnego i zrównoważonego pod względem ekonomicznym i technicznym systemu energetycznego, o niskim poziomie strat oraz wysokim poziomie jakości oraz bezpieczeństwa dostaw i ochrony

Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców poprzez wdrożenie funkcjonalności sieci inteligentnej oraz budowę i przebudowę infrastruktury sieciowej na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego: linia SN – Ostromecko oraz linia SN - Sicienko wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Wartość projektu: 11 095 690 zł brutto

Wkład UE: 5 926 121,18 zł

Kamienie milowe:

 • 22.06.2017 podpisano z Ministrem Energii umowę o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności
 • 24.01.2018 Podpisano umowę z wykonawcą

Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Zielona Góra) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych

Cel projektu: zapewnienie efektywnego i zrównoważonego pod względem ekonomicznym i technicznym systemu energetycznego, o niskim poziomie strat oraz wysokim poziomie jakości oraz bezpieczeństwa dostaw i ochrony

Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców poprzez wdrożenie funkcjonalności sieci inteligentnej oraz budowę i przebudowę infrastruktury sieciowej na terenie zachodniej Polski - obszar zielonogórski: ciągi liniowe LN-305, LN-334, LN-307 oraz LN-315 i LN-316 wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Wartość projektu: 9 735 204 zł brutto

Wkład UE: 5 461 731,37 zł

Kamienie milowe:

 • 22.06.2017 podpisano z Ministrem Energii umowę o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności
 • 02.10.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą
 • Trwają prace projektowe

Budowa sieci inteligentnej na terenie południowej Wielkopolski (OD Poznań płd.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych 

Cel projektu: zapewnienie efektywnego i zrównoważonego pod względem ekonomicznym i technicznym systemu energetycznego, o niskim poziomie strat oraz wysokim poziomie jakości oraz bezpieczeństwa dostaw i ochrony.

Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców południowej Wielkopolski.

Wartość projektu:  25 714 872 zł brutto

Wkład UE: 14 895 048,06 zł

Kamienie milowe:

 • 08.09.2017 podpisano z Ministrem Energii umowę o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności

Budowa sieci inteligentnej na terenie zachodniej Polski (OD Gorzów Wlkp.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych

Cel projektu: zapewnienie efektywnego i zrównoważonego pod względem ekonomicznym i technicznym systemu energetycznego, o niskim poziomie strat oraz wysokim poziomie jakości oraz bezpieczeństwa dostaw i ochrony.

Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców zachodniej Polski.

Wartość projektu:  14 143 913,72 zł brutto

Wkład UE: 6 314 371,25 zł

Kamienie milowe:

 • 08.09.2017 podpisano z Ministrem Energii umowę o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności
 • 02.08.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą
 • Trwają prace projektowe.

Budowa sieci inteligentnej na terenie północno-zachodniej Polski (OD Szczecin) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych

Cel projektu: zapewnienie efektywnego i zrównoważonego pod względem ekonomicznym i technicznym systemu energetycznego, o niskim poziomie strat oraz wysokim poziomie jakości oraz bezpieczeństwa dostaw i ochrony.

Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców północno-zachodniej Polski.

Wartość projektu:  14 308 590 zł brutto

Wkład UE: 8 372 359,38 zł

Kamienie milowe:

 • 27.10.2017 podpisano z Ministrem Energii umowę o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności
 • 16.10.2018 r. podpisano umowę z wykonawcą
 • 09.12.2019 r. zakończono prace projektowe
 • 18.05.2021 r. zakończono roboty budowlane i dokonano odbioru końcowego prac.

Budowa sieci inteligentnej na terenie środkowej Wielkopolski (OD Poznań cen.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych

Cel projektu: zapewnienie efektywnego i zrównoważonego pod względem ekonomicznym i technicznym systemu energetycznego, o niskim poziomie strat oraz wysokim poziomie jakości oraz bezpieczeństwa dostaw i ochrony.

Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców środkowej Wielkopolski.

Wartość projektu:  21 443 451 zł brutto

Wkład UE: 12 415 706,26 zł

Kamienie milowe:

 • 27.10.2017 podpisano z Ministrem Energii umowę o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności
 • 18.06.2018 podpisano umowę z Wykonawcą
 • Trwają prace projektowe.

Budowa sieci inteligentnej na terenie północnej Wielkopolski (OD Poznań płn.) poprzez modernizację i przebudowę linii i stacji SN i nn, automatyzację linii i stacji w wyniku zastosowania zdalnego sterowania i elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej, w tym wskaźników przepływu prądów zwarciowych 

Cel projektu: zapewnienie efektywnego i zrównoważonego pod względem ekonomicznym i technicznym systemu energetycznego, o niskim poziomie strat oraz wysokim poziomie jakości oraz bezpieczeństwa dostaw i ochrony.

Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców północnej Wielkopolski.

Wartość projektu:  34 952 049 zł brutto

Wkład UE: 20 245 944,05 zł

Kamienie milowe:

 • 27.10.2017 podpisano z Ministrem Energii umowę o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności
 • 05.07.2018 podpisano porozumienie z Wykonawcą
 • Trwają prace projektowe.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.