Szukaj

1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

1.1.2. Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE

Budowa stacji Choszczno II i Recz w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej

Cel projektu: zwiększenie potencjału przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci elektroenergetycznej

Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym zwiększenie potencjału przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci elektroenergetycznej, poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, budowa zrównoważonego i efektywnego systemu energetycznego, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę stacji 110/15 kV Choszczno II oraz stacji 110/15 kV Recz. W ramach projektu wprowadzone zostaną także funkcjonalności sieci inteligentnej.

Wartość projektu:  23 460 860,10 zł brutto

Wkład UE: 11 558 344,78 zł

Kamienie milowe:

28.12.2016 podpisano z Ministrem Energii umowę o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności

Budowa linii napowietrznej 110 kV (16 km) Piła Krzewina - Miasteczko Krajeńskie wraz z przebudową stacji 110/15 kV Miasteczko Krajeńskie w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej na terenie zachodniej Polski

Cel projektu: zwiększenie potencjału przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci elektroenergetycznej

Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym zwiększenie potencjału przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci elektroenergetycznej, poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, budowa zrównoważonego i efektywnego systemu energetycznego, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców poprzez przebudowę stacji 110/15 kV Miasteczko Krajeńskie wraz z budową nowej linii WN Piła Krzewina – Miasteczko Krajeńskie. W ramach projektu wprowadzone zostaną także funkcjonalności sieci inteligentnej.

Wartość projektu: 28 218 952,88 zł brutto

Wkład UE: 11 020 404,38 zł

Kamienie milowe:

28.12.2016 podpisano z Ministrem Energii umowę o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności

Przebudowa stacji 110/15 kV Wronki w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej

Cel projektu: zwiększenie potencjału przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci elektroenergetycznej

Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym zwiększenie potencjału przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci elektroenergetycznej, poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, budowa zrównoważonego i efektywnego systemu energetycznego, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców poprzez przebudowę stacji 110/15 kV Wronki, która, wraz z inwestycjami stowarzyszonymi, stanowi szerszą koncepcję zmiany konfiguracji pracy sieci w regionie. W ramach projektu wprowadzone zostaną także funkcjonalności sieci inteligentnej.

Wartość projektu: 31 456 020 zł brutto

Wkład UE: 14 356 464,08 zł

Kamienie milowe:

28.12.2016 podpisano z Ministrem Energii umowę o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.