Szukaj

1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

1.1.2. Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE

Budowa stacji 110/15 kV Skwierzyna II w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej

Cel projektu: zwiększenie potencjału przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci elektroenergetycznej.

Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym zwiększenie potencjału przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci elektroenergetycznej, poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, budowa zrównoważonego i efektywnego systemu energetycznego, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę stacji 110/15 kV Skwierzyna II. W ramach projektu wprowadzone zostaną także funkcjonalności sieci inteligentnej.

Wartość projektu: 35 834 438,70 zł

Wkład UE: 16 448 895,50 zł

Kamienie milowe:

 • 10.10.2019 r. podpisano z Ministrem Energii umowę o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności
 • 04.09.2019 r. zawarto umowę z Wykonawcą
 • Trwają prace budowlane

Budowa stacji Choszczno II i Recz w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej

Cel projektu: zwiększenie potencjału przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci elektroenergetycznej

Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym zwiększenie potencjału przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci elektroenergetycznej, poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, budowa zrównoważonego i efektywnego systemu energetycznego, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę stacji 110/15 kV Choszczno II oraz stacji 110/15 kV Recz. W ramach projektu wprowadzone zostaną także funkcjonalności sieci inteligentnej.

Wartość projektu:  17 430 434,86 zł brutto

Wkład UE: 8 586 430,43  zł

Kamienie milowe:

 • 28.12.2016 podpisano z Ministrem Energii umowę o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności
 • 21.12.2018 dokonano odbioru technicznego stacji Recz
 • 28.12.2018 dokonano odbioru technicznego stacji Choszczno II
 • 31.12.2019 zakończono realizację projektu

Budowa linii napowietrznej 110 kV (16 km) Piła Krzewina - Miasteczko Krajeńskie wraz z przebudową stacji 110/15 kV Miasteczko Krajeńskie w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej na terenie zachodniej Polski

Cel projektu: zwiększenie potencjału przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci elektroenergetycznej

Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym zwiększenie potencjału przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci elektroenergetycznej, poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, budowa zrównoważonego i efektywnego systemu energetycznego, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców poprzez przebudowę stacji 110/15 kV Miasteczko Krajeńskie wraz z budową nowej linii WN Piła Krzewina – Miasteczko Krajeńskie. W ramach projektu wprowadzone zostaną także funkcjonalności sieci inteligentnej.

Wartość projektu: 28 218 952,88 zł brutto

Wkład UE: 11 020 404,38 zł

Kamienie milowe:

 • 28.12.2016 podpisano z Ministrem Energii umowę o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności
 • 23.05.2017 zawarto umowę z Wykonawcą w zakresie budowy linii Piła Krzewina-Miasteczko Krajeńskie
 • 04.04.2018 zawarto umowę z Wykonawcą w zakresie przebudowy stacji Miasteczko Krajeńskie
 • 05.2020 zakończone prace dotyczące przebudowy stacji, kontynuowana jest budowa linii 

Przebudowa stacji 110/15 kV Wronki w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej

Cel projektu: zwiększenie potencjału przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci elektroenergetycznej

Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym zwiększenie potencjału przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci elektroenergetycznej, poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, budowa zrównoważonego i efektywnego systemu energetycznego, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców poprzez przebudowę stacji 110/15 kV Wronki, która, wraz z inwestycjami stowarzyszonymi, stanowi szerszą koncepcję zmiany konfiguracji pracy sieci w regionie. W ramach projektu wprowadzone zostaną także funkcjonalności sieci inteligentnej.

Wartość projektu: 31 456 020 zł brutto

Wkład UE: 14 356 464,08 zł

Kamienie milowe:

 • 28.12.2016 podpisano z Ministrem Energii umowę o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności
 • 30.01.2018 podpisano umowę z Wykonawcą

Budowa stacji 110/15 kV Suchy Las w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej na terenie zachodniej Polski

Cel projektu: zwiększenie potencjału przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci elektroenergetycznej

Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym zwiększenie potencjału przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci elektroenergetycznej, poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, budowa zrównoważonego i efektywnego systemu energetycznego, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę stacji 110/15 kV Suchy Las. W ramach projektu wprowadzone zostaną także funkcjonalności sieci inteligentnej.

Wartość projektu:  16 779 660 zł

Wkład UE: 9 821 085,69 zł

Kamienie milowe:

 • 27.10.2017 podpisano z Ministrem Energii umowę o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności

Budowa stacji 110/15 kV Kostrzyn II w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej

Cel projektu: zwiększenie potencjału przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci elektroenergetycznej

Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym zwiększenie potencjału przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci elektroenergetycznej, poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, budowa zrównoważonego i efektywnego systemu energetycznego, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę stacji 110/15 kV Kostrzyn II. W ramach projektu wprowadzone zostaną także funkcjonalności sieci inteligentnej.

Wartość projektu:  16 226 775 zł

Wkład UE: 9 222 226,82 zł

Kamienie milowe:

 • 27.10.2017 r. podpisano z Ministrem Energii umowę o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności
 • 20.10.2017 r. zawarto umowę z Wykonawcą
 • 23.12.2020 r. dokonano odbioru końcowego stacji
 

Budowa stacji 110/15 Szczepankowo w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej na terenie zachodniej Polski

Cel projektu: zwiększenie potencjału przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci elektroenergetycznej

Planowane efekty: unowocześnienie infrastruktury energetycznej, a tym samym zwiększenie potencjału przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci elektroenergetycznej, poprawa warunków zasilania w energię elektryczną, budowa zrównoważonego i efektywnego systemu energetycznego, zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej regionu i poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę stacji 110/15 kV Szczepankowo. W ramach projektu wprowadzone zostaną także funkcjonalności sieci inteligentnej.

Wartość projektu:  18 712 974 zł

Wkład UE: 10 658 085,26 zł

Kamienie milowe:

 • 27.10.2017 podpisano z Ministrem Energii umowę o dofinansowanie projektu ze środków Funduszu Spójności
 • 02.07.2018 rozpoczęto prace projektowe 
 • 23.03.2021 zawarto umowę z Wykonawcą

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.