Szukaj

Programy na lata 2014-2020

Enea Operator efektywnie wykorzystuje fundusze Unii Europejskiej na rozwój infrastruktury energetycznej.

Enea Operator dokłada wszelkich starań, by wszystkie działania były prowadzone w sposób zapewniający stosowanie wysokich standardów uczciwości i etycznego postępowania. W przypadku dostrzeżenia nieprawidłowości dotyczących projektów finansowanych ze środków UE, informujemy o funkcjonowaniu mechanizmu umożliwiającego ich zgłaszanie pod adresem http://www.pois.gov.pl/nieprawidlowosci

Program Infrastruktura i Środowisko

1.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.

1.4. Rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji działających na niskich i średnich poziomach napięcia.

7.1. Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii.

 

„W ramach projektów dofinansowanych z funduszy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 administratorem przetwarzanych danych osobowych jest Minister Funduszy i Polityki Regionalnej (MFiPR), pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej POIiŚ 2014-2020. W związku z powyższym, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (tzw. RODO), poniżej zamieszczono klauzule informacyjne dotyczące przetwarzania danych osobowych na potrzeby realizowanych przez Spółkę projektów:

Klazula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oferentów i wykonawców oraz ich pracowników  na potrzeby realizacji projektów dofinansowanych z funduszy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Klazula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych pracowników Beneficjenta na potrzeby realizacji projektów dofinansowanych z funduszy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Klazula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych właścicieli, od których nabywane są nieruchomości na potrzeby realizacji projektów dofinansowanych z funduszy Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

 

 

Regionalne Programy Operacyjne

Program Inteligentny Rozwój  (Projekty  Badawczo-Rozwojowe)

Programy Horyzont 2020

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.