Szukaj

 

"Projekt pilotażowy ograniczenia strat mocy w użytkowanych i nowo instalowanych transformatorach SN/nn poprzez zastosowanie algorytmu optymalizacji doboru transformatora do warunków rzeczywistego obciążenia stacji poprzez relokację jednostek z uwzględnieniem efektów oddziaływania na środowisko”.

Celem projektu jest opracowanie algorytmu postępowania i obliczeń wspomagający i optymalizujący proces doboru transformatora do warunków obciążenia w stacji SN/nn na podstawie wcześniej wykonanych pomiarów. W oparciu o przeprowadzoną analizę obciążeń w stacji SN/nn przedstawiona będzie rekomendacja w zakresie doboru transformatora. Rekomendacja pozwoli na wybór jednostki transformatorowej do instalacji lub wymiany w wybranej stacji SN/nn na jednostkę o mniejszej mocy z możliwością pracy z czasowym przeciążeniem mocą pobieraną przez odbiorców. Realizacja projektu przyczyni się to do redukcji strat energii elektrycznej oraz zmniejszenia awaryjności sieci. Wpłynie to korzystnie na ochronę i poprawę stanu środowiska m.in. poprzez zmniejszenie poziomu szkodliwych emisji do atmosfery (w tym CO2), powstających w wyniku produkcji energii elektrycznej.

 

Wartość przedsięwzięcia: 183 750,00 PLN

Dotacja NFOŚiGW: 93 000,00 PLN

 

    Informacja

    Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.