Szukaj

REMIT

W niniejszej zakładce Operator Systemu Dystrybucyjnego Enea Operator Sp. z o.o. będzie publikować informacje wewnętrzne wymagane zgodnie z postanowieniami Art. 4 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 1227/2011 z dnia 25 października 2011r. w sprawie integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii („Rozporządzenie REMIT”).

In this space, Distribution System Operator Enea Operator Sp. z o.o. will publish any inside information required according to the provisions of Article 4 of Regulation (EU) No 1227/2011 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2011 on wholesale energy market integrity and transparency („REMIT Regulation”).

 

Komunikaty:

Obecnie brak komunikatów wymaganych rozporządzeniem REMIT.

Currently there is no information required by the REMIT Regulation.

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.