Szukaj

Przedmiot działalności Spółki obejmuje:

 • dystrybucję energii elektrycznej (35.13.Z),    
 • naprawę i konserwację urządzeń elektronicznych i optycznych (33.13.Z),    
 • naprawę i konserwację urządzeń elektrycznych (33.14.Z),    
 • instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia (33.20.Z),    
 • realizację projektów budowlanych związanych ze wznoszeniem budynków (41.10.Z),    
 • roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych (41.20.Z),    
 • roboty związane z budową dróg i autostrad (42.11.Z),    
 • roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych (42.22.Z),    
 • przygotowanie terenu pod budowę (43.12.Z),    
 • wykonywanie instalacji elektrycznych (43.21.Z),    
 • pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane (43.99.Z),    
 • działalność w zakresie telekomunikacji przewodowej (61.10.Z),    
 • działalność w zakresie telekomunikacji bezprzewodowej, z wyłączeniem telekomunikacji satelitarnej (61.20.Z),    
 • działalność w zakresie telekomunikacji satelitarnej (61.30.Z),    
 • działalność w zakresie pozostałej telekomunikacji (61.90.Z),    
 • działalność związaną z zarządzaniem urządzeniami informatycznymi (62.03.Z),    
 • pozostałą działalność usługową w zakresie technologii informatycznych i komputerowych (62.09.Z),    
 • przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobną działalność (63.11.Z),    
 • kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (68.10.Z),    
 • wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi (68.20.Z),    
 • pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania (70.22.Z),
 • działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne (71.12.Z),    
 • pozostałe badania i analizy techniczne (71.20.B),    
 • badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych (72.19.Z),    
 • pozostałą działalność wspomagającą prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowaną (82.99.Z),    
 • działalność centrów telefonicznych (call center) (82.20.Z),    
 • naprawę i konserwację metalowych wyrobów gotowych (33.11.Z),    
 • naprawę i konserwację maszyn (33.12.Z),    
 • magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów (52.10.B),    
 • wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń budowlanych (77.32.Z),    
 • wynajem i dzierżawę maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery (77.33.Z),    
 • wynajem i dzierżawę pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane (77.39.Z),    
 • działalność maklerską związaną z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych (66.12.Z).

 

 

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.