Szukaj

Program zgodności

Zgodnie z art. 9d ust. 4 Ustawy Prawo energetyczne, Enea Operator Sp. z o.o. opracował i stosuje Program Zgodności – Program Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego Enea Operator Sp. z o.o., którego celem jest zapewnienie równego i niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu oraz potencjalnych użytkowników systemu dystrybucyjnego.

Program Zgodności został zatwierdzony przez Prezesa URE decyzją z dnia 30.03.2011 r. znak: DPK-7124-9(5)2011/MiKo, zmienioną decyzją Prezesa URE z dnia 14.02.2014 r. znak: DRR-7124-82(6)/2013/2014/MKo1. Zmieniony Program Zgodności obowiązuje od dnia 25.02.2014 r.

Program Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego Enea Operator Sp. z o.o.

        Pobierz     

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.