Szukaj

Program zgodności

Zgodnie z art. 9d ust. 4 Ustawy Prawo energetyczne, Enea Operator Sp. z o.o. opracował i stosuje Program Zgodności – Program Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego Enea Operator Sp. z o.o., którego celem jest zapewnienie równego i niedyskryminacyjnego traktowania użytkowników systemu oraz potencjalnych użytkowników systemu dystrybucyjnego.

Program Zgodności został zatwierdzony przez Prezesa URE decyzją z 30.03.2011 r. znak: DPK-7124-9(5)2011/MiKo, a ostatnia zmiana nastąpiła decyzją z 01.06.2020 r. znak: DRR.WRD.748.4.2.2019.Apo. Zmieniony Program Zgodności obowiązuje od 3 grudnia 2020 r.

Program Zgodności - Program Zapewnienia Niedyskryminacyjnego Traktowania Użytkowników Systemu Dystrybucyjnego Enea Operator Sp. z o.o.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.