Szukaj

Zarząd Spółki

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone przepisami prawa lub Statutu Spółki dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Zarządu Enea Operator.

 

Marek Rusakiewicz - Prezes Zarządu ENEA Operator  Sp. z o.o. 

Marek Rusakiewicz - doktor nauk społecznych, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Ukończył liczne kursy i szkolenia z zakresu bankowości, finansów i zarządzania, w tym dla członków rad nadzorczych (1991 r., Warszawa) oraz z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi (1998 r., stypendysta Pacific Lutheran University w Tacoma, USA). Poseł na Sejm X kadencji (1989-1991), sekretarz miasta Gorzowa Wlkp. (1990-1991), dyrektor Invest-Banku w Gorzowie Wlkp. (1991-1992), prezes zarządu Agencji Rozwoju Regionalnego SA w Gorzowie Wlkp. (1993-2016), prezes zarządu PGNiG TERMIKA Energetyka Przemysłowa SA w Jastrzębiu Zdroju (2016-2020). Posiada ponad dwudziestoletnie doświadczenie w zarządzaniu spółkami, przedsiębiorstwami i majątkiem Skarbu Państwa. Autor licznych analiz ekonomiczno-finansowych i studiów wykonalności projektów inwestycyjnych, a także programów restrukturyzacji, w tym w branży ciepłowniczo-energetycznej i deweloperskiej. Doświadczony konsultant, doradca ministra środowiska (w latach 2000-2001) oraz kilku wojewodów. W latach 1999-2019 zasiadał w radach nadzorczych m.in.: Banku Ochrony Środowiska SA w Warszawie, Enea SA w Poznaniu, Kompanii Węglowej SA w Katowicach, Polskiej Agencji Rozwoju Turystyki SA w Warszawie, Fabryki Produkcji Specjalnej SA w Bolechowie, Przedsiębiorstwa Produkcyjno-Usługowo-Handlowego POM Strzelce Krajeńskie Spółka z o.o. w Strzelcach Krajeńskich, Centrum Sportowo Rehabilitacyjnego „Słowianka" spółka z o.o. w Gorzowie Wlkp.

Społecznik, zaangażowany w liczne przedsięwzięcia zarówno lokalne, jak i krajowe, za które uzyskał wiele odznaczeń, w tym Krzyż Wolności i Solidarności oraz Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski. Zasłużony dla miasta Gorzowa Wlkp. i honorowy obywatel województwa lubuskiego.

 

Wojciech Drożdż - Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki ENEA Operator Sp. z o. o. Wojciech Drożdż

Jest profesorem nadzwyczajnym, doktorem habilitowanym nauk ekonomicznych oraz absolwentem Uniwersytetu Szczecińskiego, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w ekonomice energetyki i zarządzaniu bezpieczeństwem energetycznym, międzynarodowych stosunkach gospodarczych oraz logistyce międzynarodowej.

Pełni funkcję  kierownika Katedry Logistyki Uniwersytetu Szczecińskiego oraz jest dyrektorem Centrum Zarządzania w Energetyce tego Uniwersytetu. Autor kilkunastu analiz i dokumentów strategicznych dla przedsiębiorstw z sektora energetycznego, ponad stu publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa energetycznego, logistyki, elektromobilności, zarządzania w energetyce, finansowania inwestycji infrastrukturalnych i infrastruktury transportu, w tym transportu przesyłowego, a także współautorem strategii rozwoju dla przedsiębiorstw gospodarki morskiej. Otrzymał nagrodę Ministra Gospodarki za najlepszą pracę habilitacyjną z zakresu energetyki.

Był pracownikiem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, dyrektorem Wydziału Infrastruktury
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego, a w latach 2008-2014 członkiem Zarządu i Wicemarszałkiem województwa zachodniopomorskiego ds. infrastruktury.

Jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Energetyki w Warszawie i Komitetu Sterującego programu INNOSHIP w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju.

Od 2014 roku związany z Grupą Kapitałową Enea. Pełnił funkcję doradcy Zarządów Enea S.A. oraz Enea Trading. W kwietniu 2016 roku objął stanowisko członka zarządu Enea Operator Sp. z o.o. w funkcji wiceprezesa ds. ekonomiczno-finansowych, aby następnie w październiku 2016 roku objąć stanowisko wiceprezesa ds. innowacji i logistyki.

Marek Szymankiewicz - Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej ENEA Operator Sp. z o.o.

Ukończył Politechnikę Poznańską na kierunku Elektrotechnika w zakresie Elektroenergetyki na Wydziale Elektrycznym i uzyskał tytuł magistra inżyniera.
Karierę zawodową rozpoczął w 1993 roku w Zakładzie Energetycznym Poznań. W latach 1997 – 2003 pracował w Energetyce Poznańskiej S.A. na stanowiskach od Inżyniera ds. Programowania Pracy Sieci, poprzez Głównego Specjalistę ds. Strategii, Kontraktów i Współpracy z URE, Kierownika Biura Taryf i Zakupu Energii, do Dyrektora Departamentu Obrotu i Członka Zarządu.

W latach 2003 - 2006 był Prezesem Zarządu Spółki EnergoPartner, zajmującej się obrotem energią elektryczną oraz kompleksową obsługą kluczowych klientów Grupy Energetycznej Enea S.A. Od grudnia 2005 roku kierował również Pionem, a następnie Departamentem Handlu w Enea S.A.

Od lipca 2010 roku do czerwca 2013 roku był Dyrektorem Departamentu Planowania i Rozwoju w Enea Operator Sp. z o.o. Marek Szymankiewicz zasiadał w Radach Nadzorczych: EnergoPartner Sp. z o.o., EP ZEW Jastrowie Sp. z o.o., Enea Operator Sp. z o.o., Elektrownia Kozienice S.A., BHU S.A. , Enea Pomiary sp. z o.o. 

Od 2006 do 2010 roku był Członkiem oraz Wiceprezesem Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią.

Michał Cebula - Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych ENEA Operator Sp. z o.o. 

Jest magistrem ekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalność: zarządzanie zasobami ludzkimi. Ponadto ukończył studia licencjackie o kierunku germanistyka - asystent językowy, studia podyplomowe o kierunku Menadżer Sportu, studia MBA w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu a także Podyplomowe Studia Coachingu w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie .

Pracował między innymi w Starostwie Powiatowym w Wałczu oraz Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego na stanowisku zastępcy dyrektora wydziału Edukacji i Sportu.

Od 2017 r. jest związany z energetyką. Karierę zawodową w Enei Operator rozpoczął na stanowisku doradcy Zarządu spółki, a następnie do grudnia 2018 r. dyrektora Departamentu Logistyki i Zakupów. Od stycznia 2019 r.  pełnił funkcję doradcy Zarządu w obszarze logistyki.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.