Szukaj

Obowiązki i zadania Spółki:

Głównym zadaniem ENEA Operator Sp. z o.o. jest zapewnienie naszym Klientom równoprawnego dostępu do sieci elektroenergetycznej oraz ciągłych dostaw energii elektrycznej o wysokich parametrach jakościowych.

W celu zapewnienia dogodnego dostępu do usług dystrybucyjnych i tworzenia nowych warunków rozwoju rynku, na Spółkę ENEA Operator nałożono szereg obowiązków. Ich wykonywanie gwarantuje, że we właściwy sposób realizować będziemy nasze podstawowe zadania.

Najważniejszym obowiązkiem naszej spółki jest zapewnienie odbiorcom ciągłego dostępu do wysokiej jakości energii elektrycznej. Oznacza to, że jesteśmy zobligowani do pełnego dysponowania siecią: jej eksploatacji, konserwacji, ciągłej rozbudowy oraz jak najszybszego usuwania wszelkich występujących awarii. Zarządzamy też przepływem energii w sieciach dystrybucyjnych. Działamy w oparciu o zasadę równoprawnego traktowania klientów. Dbamy o rozwój i systematyczne ulepszanie naszych linii i urządzeń dystrybucyjnych w celu poprawiania jakości naszych usług.

Kolejnym obowiązkiem naszej firmy jest zakup energii elektrycznej, do pokrycia strat, powstałych podczas jej dystrybuowania. Zakup ten musi odbywać się na przejrzystych i niedyskryminacyjnych zasadach. Zobowiązani jesteśmy do planowania rozwoju sieci i w przypadku prac wymagających czasowego odłączenia odbiorców, do ich wcześniejszego informowania.

Przy realizacji wszelkiego rodzaju przedsięwzięć naszym zadaniem jest uwzględnienie popytu na energię elektryczną oraz rozwoju mocy wytwórczej przyłączonych obiektów. Pozyskiwanie, przetwarzanie i udostępnianie sprzedawcy danych, dotyczących pomiarów zużycia energii przez odbiorców, jak i wprowadzenie procedur jego zmiany jest kolejnym obowiązkiem naszej spółki. Troszczymy się również o zapewnienie bezpieczeństwa zarówno użytkownikom, jak i osobom znajdującym się w bezpośredniej okolicy elementów naszej infrastruktury.

 

 

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.