Szukaj

Enea Operator testuje prototypowe magazyny energii

W pięciu lokalizacjach: Bydgoszczy, Zielonej Górze, Gubinie, Pogorzelicy i Opalenicy Enea Operator rozpoczęła testy magazynów energii, z których każdy działa w oparciu o inną technologię. Testy w warunkach rzeczywistych wskażą, które z nich w największym stopniu spełniają oczekiwania operatora sieci podnosząc jakość i efektywność wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej m.in. z odnawialnych źródeł energii.

- Wdrożenie innowacji pozwoli na uruchomienie w Enei Operator udoskonalonej metody magazynowania energii na poziomie niskiego napięcia, co jest działaniem kluczowym z punktu widzenia jakości energii elektrycznej – podkreśla prof. Wojciech Drożdż, prof. US, wiceprezes Enei Operator ds. innowacji i logistyki.

Enea Operator w  pięciu stacjach transformatorowych średniego i niskiego napięcia zainstalowała prototypowe magazyny energii. Odbiory techniczne magazynów odbyły się w kwietniu i wszystkie  już pracują na sieci. Tym samym rozpoczęły się ich testy, których wyniki wskażą optymalny rodzaj zasobnika energii lub najlepszą możliwą konfigurację magazynów energii dla sieci na danym obszarze.

- Realizowane w ramach projektu badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe w najbliższej przyszłości pozwolą na określenie referencyjnej technologii magazynowania energii w kontekście usług systemowych. Przetestowanie w warunkach rzeczywistych poszczególnych technologii doprowadzi do określenia tych, które w największym stopniu spełniają oczekiwania OSD Przemysław Starzyński, kierownik Biura Inicjatyw Innowacyjnych.

  • Zasobnik energii zbudowany w oparciu o kondensatory EDLC (Electrolical Double Layer Capacitor) testowany jest w Gubinie.

Kondensatory EDLC połączone są w gotowe moduły, które z kolei połączone są szeregowo oraz równolegle, aby uzyskać odpowiednie napięcie oraz pojemność magazynu energii. Pojemność nominalna netto (użyteczna) magazynu energii w momencie instalacji wynosi 1,8 kWh.

  • Magazyn energii zbudowany w oparciu o kondensatory LIC (Lithium Ion Capacitor) przechodzi testy w Pogorzelicy.

Gotowe moduły połączone są tak, jak w przypadku kondensatora EDLC. Pojemność nominalna netto (użyteczna) magazynu energii w momencie instalacji wynosi 2,6 kWh.

  • Zasobnik energii zbudowany w oparciu o baterie LFP (Lithium Ferro Phospate) działa w Opalenicy. Baterie te połączone są podobnie jak kondensatory EDLC i LIC. Pojemność nominalna netto (użyteczna) magazynu energii w momencie instalacji wynosić będzie 66 kWh.
  • Zasobnik energii zbudowany w oparciu o baterie LTO (Lithium-Titanate) zainstalowano w Zielonej Górze. Pojemność nominalna netto (użyteczna) magazynu energii w momencie instalacji wynosić będzie 35 kWh.
  • Magazyn energii zbudowany w oparciu o baterie ołowiowo-kwasowe typu VRLA pracuje w Bydgoszczy. Pojemność użyteczna w momencie instalacji rozumiana jako 80% pojemności zmierzonej podczas rozładowania prądem 0,5C wynosi 100kWh.

Moc znamionowa każdego  zasobnika energii (magazynu) wynosi 100kW.

Wyniki testów prototypowych magazynów energii pozwolą również na opracowanie innowacyjnego i efektywnego sposobu magazynowania energii na poziomie niskiego napięcia, co jest szczególnie ważne w dobie dynamicznego rozwoju mikroinstalacji prosumenckich. Zastosowanie zasobników energii na sieciach niskiego napięcia w konsekwencji przełoży się na poprawę jakości i bezpieczeństwa oferowanych przez OSD usług.

Budowa instalacji magazynowania energii jest kolejnym etapem realizacji przez Eneę Operator projektu badawczo-rozwojowego pn. „Innowacyjne usługi systemowe magazynów energii zwiększające jakość i wydajność wykorzystania energii elektrycznej”. Projekt magazynów energii, który trwać będzie trzy lata, jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, działanie: 1.2. Sektorowe programy B+R. Wartość projektu to 7 238 690 zł (w tym wartość dostawy kompletu elementów do budowy prototypów magazynów energii 2 980 000 zł). Dofinansowanie ze środków UE wynosi 3 195 488,26 zł.

 Zdj. Biuro Inicjatyw Innowacyjnych Enei Operator

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.