Szukaj

Enea Operator partnerem konkursu na najlepszą pracę dyplomową z dziedziny logistyki

7 laureatów wyłoniła Kapituła Konkursowa I Ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze prace dyplomowe z zakresu logistyki organizowanego przez Uniwersytet Szczeciński. W Konkursie udział wzięli studenci oraz absolwenci kierunków związanych z logistyką. Enea Operator została partnerem tej inicjatywy.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się w Instytucie Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego.
Ze względu na pandemię przebiegała w formule online. Organizatorem Konkursu była Katedrę Logistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, którą kieruje dr hab. Wojciech Drożdż, prof. US, który jest również wiceprezesem Enei Operator oraz dyrektorem Centrum Zarządzania w Energetyce Uniwersytetu Szczecińskiego.

- Bardzo cieszę się, że pomimo tego, że to dopiero pierwsza edycja, nasz konkurs cieszył się tak dużym zainteresowaniem. Nie spodziewaliśmy się, że już w pierwszej odsłonie wpłynie do nas wiele  prac, na tak wysokim poziomie. To bardzo obiecujące i daje nadzieje na przyszłość. – powiedział kierownik Katedry Logistyki Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. Wojciech Drożdż, prof. US.

Tematyka nadsyłanych prac dotyczyła zagadnień szeroko pojętej logistyki, w tym również logistyki dystrybucji, zarządzania sieciami dostaw, gospodarki energetycznej oraz elektromobilności.

- Liczę na to, że Konkurs w przyszłości będzie miał jeszcze wiele edycji i że będzie zataczać coraz szersze kręgi. Tym bardziej cieszę się, że inicjatywa zorganizowana została przez Katedrę Logistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, która - co chciałabym podkreślić - jest najstarszą jednostką naukowo-badawczą o tej nazwie w Polsce. Jest to również największa polska Katedra Logistyki, o bardzo dużym dorobku naukowym i jedna z wiodących na mapie ośrodków badawczych z obszaru logistyki i zarządzania w energetyce. – powiedziała Dziekan Uniwersytetu Szczecińskiego dr hab. Małgorzata Łatuszyńska, prof. US:

- Logistyka jest dla Enei Operator bardzo ważna, chociażby z racji wielkości naszego obszaru. Chciałbym, żeby osoby nagradzane i będące laureatami w różnych konkursach zasilały w przyszłości szeregi naszej spółki.  Chcemy bowiem współpracować z najlepszymi – powiedział Michał Cebula – wiceprezes ds. Pracowniczych

Enea Operator jako spółka, która w swojej codziennej działalności wspiera i kreuje działania innowacyjne oraz badawczo-rozwojowe w sektorze energetycznym i logistycznym, została partnerem konkursu. Nadesłano 31 zgłoszeń z różnych ośrodków akademickich w 4 kategoriach prac dyplomowych (licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz doktorskich). Zaproszenie do Kapituły Konkursu przyjęło wielu znakomitych i uznanych w środowisku logistycznym Profesorów, a Komisja Konkursowa oceniająca prace składała się z przedstawicieli najważniejszych jednostek akademickich w Polsce.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.