Szukaj

Enea Operator liderem w pozyskiwaniu dotacji unijnych na inwestycje sieciowe

Enea Operator pozyskała największą kwotę dotacji na inwestycje z funduszy Unii Europejskiej, przeznaczonych dla operatorów systemu dystrybucyjnego, w ramach budżetu UE na lata 2014-2020. Dzięki wysokiemu poziomowi merytorycznemu przygotowania wniosków i realizowanej strategii rozwoju, Enea Operator na rozwój sieci w północno-zachodniej Polsce zdobyła ponad 40% dostępnych środków unijnych przeznaczonych dla krajowych OSD. Do końca ubiegłego roku spółka zakontraktowała do realizacji w latach 2017-2023 35 projektów inwestycyjnych o łącznej wartości ponad 800 mln zł. Ponad połowę tej kwoty, 440 mln zł, stanowią środki pozyskane z Unii Europejskiej.

Realizowane przez Eneę Operator inwestycje przynoszą korzyści w skali kraju, ale także lokalnie. Przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, pewności i jakości dostaw energii oraz dostosowania sieci dystrybucyjnej do nowych wyzwań, wynikających z polityki energetycznej Polski oraz strategii energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej – podkreślił Paweł Szczeszek, prezes Enei.

Dzięki inwestycjom w sieć zwiększa się jej elastyczność i potencjał do przyłączania nowych źródeł energii odnawialnej, rozwoju wielu innych sektorów, w tym generacji rozproszonej czy elektromobilności. Nowoczesna sieć dystrybucyjna dla społeczności lokalnych oznacza jej mniejszą awaryjność  i stabilność dostaw wysokiej jakości energii elektrycznej, co przekłada się na komfort i jakość życia. W ramach pozyskanych funduszy, spółka buduje nowe i przebudowuje już istniejące stacje WN/SN oraz SN/nn w liczbie 138 sztuk. Długość nowych i modernizowanych linii wysokiego i średniego napięcia wynosi ponad 400 km, z czego zdecydowana większość to linie średniego napięcia, które objęte są przebudową w ramach projektów smart grid oraz zmianą struktury sieci z napowietrznej na kablową.

– Dynamiczny rozwój sieci dystrybucyjnych jest niezwykle istotnym procesem, szczególnie w dobie transformacji energetycznej. Przed nami wciąż wiele wyzwań. Rosną też oczekiwania dotyczące jakości dostaw energii elektrycznej i elastyczności sieci dystrybucyjnej. Cieszy nas nasza pozycja lidera i fakt, że możemy pochwalić się pulą trzydziestu pięciu dofinansowanych projektów inwestycyjnych. Dzięki temu, korzystając z dostępnych programów wsparcia Unii Europejskiej, Enea Operator unowocześnia swoją sieć, budując i przebudowując wiele linii i stacji elektroenergetycznych – powiedział Andrzej Kojro, prezes Enei Operator.

W samym tylko 2020 r. Enea Operator podpisała 7 umów na realizację inwestycji z udziałem środków unijnych. W pierwszym półroczu spółka pozyskała 82,5 mln zł na realizację trzech projektów służących zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego. Środki zostały przeznaczone na modernizację ważnych stacji transformujących wysokie napięcie na średnie: Recław, Gryfice, Gumieńce, Września Sokołowo, Mosina, Iłówiec, Bojanowo, Sieraków, Sołacz, Pakość, Jasiniec, Mogilno, Przechowo i Kruszwica. Z kolei w drugiej połowie 2020 r. spółka podpisała cztery umowy o dofinansowanie, w tym trzy na budowę elektroenergetycznej sieci inteligentnej (smart grid), przebudowę i automatyzację linii i stacji SN i nn. Inwestycje obejmą tereny Poznania, Zielonej Góry, Gorzowa Wielkopolskiego oraz powiatów nowosolskiego, strzelecko-drezdeneckiego i choszczeńskiego. Czwarta umowa dotyczy zwiększenia potencjału sieci energetycznej w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa zachodniopomorskiego.

– W dobie wielu wyzwań stojących przed operatorami systemu dystrybucyjnego i rosnących potrzeb inwestycyjnych, a jednocześnie ograniczonych środków, jakie spółka może zabezpieczyć na realizację  planu inwestycyjnego, możliwość pozyskiwania zewnętrznego finansowania odgrywa coraz większą rolę w budowaniu niezawodnej i nowoczesnej sieci dystrybucyjnej, spełniającej oczekiwania użytkowników oraz sprzyjającej budowie gospodarki niskoemisyjnej – podsumował Marek Szymankiewicz, wiceprezes Enei Operator ds. Infrastruktury Sieciowej.

Enea Operator pozyskuje środki na inwestycje na dwóch poziomach finansowania UE:

Pierwszym z nich to poziom krajowy, w ramach którego funkcjonuje największy w skali Unii Europejskiej Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 – 2020. Program umożliwia rozwijanie i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucyjnych w sieciach średniego i niskiego napięcia, wsparcie dystrybucji energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych oraz inwestycje zwiększające bezpieczeństwo energetyczne w sieci wysokiego napięcia. Na realizację tych celów, których wartość wyniosła 700 mln zł, spółka pozyskała ponad 400 mln zł dotacji.

Drugim obszarem pozyskiwania funduszy europejskich jest poziom terytorialny, w ramach którego funkcjonują programy regionalne. Dzięki nim spółka realizuje inwestycje mające na celu budowę i przebudowę sieci średniego i niskiego napięcia w celu dostosowania jej do potrzeb dynamicznie rozwijającej się energetyki odnawialnej. Enea Operator pozyskała dotąd ponad 38 mln zł dotacji na inwestycje dla województw: wielkopolskiego, lubuskiego, kujawsko-pomorskiego i zachodniopomorskiego do umów o łącznej wartości nakładów przekraczających 125 mln zł.

Obecnie zakontraktowane projekty unijne będą realizowane i rozliczane do końca 2023 r. Enea Operator zamierza kontynuować aktywność w pozyskiwaniu środków pomocowych na dalszy rozwój sieci dystrybucyjnej w ramach okresu budżetowego UE 2021-2027.

Informacje na temat wszystkich dofinansowanych projektów spółki znajdują się na stronie internetowej:  https://www.operator.enea.pl/oeneioperator/inwestycjeunijne/2014-2020

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.