Szukaj

Enea Operator zakończyła międzynarodowy projekt iDistributed PV

Specjalny program obliczeniowy do symulacji i analizy rozwiązań prosumenckich systemów fotowoltaicznych dla inwestycji o różnym przeznaczeniu, np. mieszkaniowym, biurowym, przemysłowym i innych to efekt zakończonego przez Eneę Operator międzynarodowego projektu iDistributedPV.  Program opiera się na uwarunkowaniach ekonomicznych i środowiskowych wynikających z polityki energetycznej danego kraju. Projekt iDistributedPV zrealizowano w ramach programu Horyzont 2020.

W pierwszym etapie prac w ramach projektu „iDistributedPV” („Fotowoltaika w sieci dystrybucyjnej: zintegrowane, inteligentne rozwiązania w rozproszonym

 wytwarzaniu energii działające w oparciu o fotowoltaikę, urządzenia do magazynowania energii i efektywne zarządzanie popytem”) kompleksowo przedstawiono kryteria i modele wsparcia dla fotowoltaiki oraz aspekty techniczne oraz ekonomiczne w zakresie wymagań dotyczących sprzętu i komponentów dla mikroinstalacji. Międzynarodowe gremium poddało analizie kwestie ekonomiczne, w tym koszty rozwiązań i korzyści wynikające z zastosowania różnych technologii, zarówno na poziomie prosumenta, jak i całego systemu elektroenergetycznego.

- W ramach projektu „iDistributedPV” zbadano również aspekty prawne regulacji dotyczących wdrażania rozproszonych źródeł fotowoltaicznych na szeroką skalę. Analizy dokonano poprzez pryzmat uwarunkowań wynikających z polityki energetycznej, ochrony środowiska, ograniczeń zużycia paliw kopalnych oraz dekarbonizacji gospodarek krajów UE – podkreśla prof. Wojciech Drożdż, wiceprezes Enei Operator ds. innowacji i logistyki.

W Polsce oraz w Niemczech, Hiszpanii, Grecji i na Litwie zbadano osiem najbardziej obiecujących i reprezentatywnych rozwiązań dla prosumentów przeprowadzając symulacje komputerowe dla warunków realnych sieci dystrybucyjnych. Badano pracę sieci po przyłączeniu źródeł: przeciążenia i przekroczenia parametrów związanych z poziomami napięć w węzłach sieci.

Jednocześnie przeprowadzano analizy ekonomiczno-finansowe i symulacje dotyczące inwestycji fotowoltaicznych w ramach 22 parametrów w tym m.in.: wewnętrznej stopy zwrotu IRR, wartości bieżącej netto NPV, uśrednionego kosztu energii elektrycznej LCOE, uśrednionego kosztu magazynowania LCOS, redukcji CO2, zysku z zastosowania systemu opustów itp.

Kalkulacje przeprowadzono dla prosumentów indywidualnych o różnych profilach konsumpcji, różnym rozmiarze instalacji oraz różnych pojemnościach systemów magazynowania. Dokonano również analizy dla prosumentów zbiorowych w budynkach komunalnych i wielorodzinnych, instalacji biznesowych i kontraktowych, a także koncepcji „wirtualnej elektrowni”, czyli połączonych w sieć wielu odnawialnych źródeł energii znajdujących się w różnych lokalizacjach geograficznych.

Jednym z rezultatów projektu „iDistributedPV” jest program obliczeniowy do symulacji i analizy rozwiązań prosumenckich systemów fotowoltaicznych (dostępny pod linkiem). Jego opracowanie poprzedziły m.in. badania barier regulacyjnych, administracyjnych i innych, które spowalniały rozwój fotowoltaiki w 14 krajach Unii Europejskiej.

Program wykonuje analizy techniczne, ekonomiczne i środowiskowe dotyczące integracji systemów fotowoltaicznych o różnym przeznaczeniu. Każdy przypadek jest rozpatrywany indywidualnie, ponieważ zużycie energii i profil zapotrzebowania mogą być bardzo zróżnicowane. Symulacja tworzona jest na podstawie wielu wprowadzonych danych wejściowych, takich jak:

- charakterystyka nasłonecznienia,

- profil zapotrzebowania na energię,  

- cena energii elektrycznej,

- moc instalacji itp.

Program generuje najważniejsze informacje o planowanej inwestycji, zapewnia możliwość porównania różnych mocy instalacji fotowoltaicznych a w efekcie umożliwia wybór najbardziej optymalnego rozwiązania z ekonomicznego, technicznego i środowiskowego punktu widzenia. Pozwala więc określić, czy najlepszą opcją jest samodzielne zużycie wytworzonej energii elektrycznej, sprzedaż lub kupowanie energii z sieci czy może jej magazynowanie i użycie zgodnie z profilem zapotrzebowania.

Co ważne dla inwestorów PV, dzięki przeprowadzonym obliczeniom i analizom możliwe jest sformułowanie rekomendacji technicznych i ekonomicznych w zakresie niezbędnego sprzętu, konfiguracji, sposobów integracji z siecią elektroenergetyczną oraz stworzenie modeli do właściwego planowania oraz zarządzania najskuteczniejszymi rozwiązaniami i ich integracji z rynkami energii elektrycznej.

Projekt iDistributedPV (oryg. „Solar PV on the Distribution Grid: Smart Integrated Solutions of Distributed Generation based on Solar PV, Energy Storage Devices and Active Demand Management”) zrealizowano w ramach programu Horyzont 2020, największego w historii Unii Europejskiej programu obejmującego badania naukowe i innowacje, którego budżet wynosi 80 mld euro.

Enea Operator w 2020 roku zrealizowała rekordowo dużo inwestycji związanych z przyłączeniem do sieci źródeł odnawialnych, których było prawie 43,2 tys., a ich moc wyniosła prawie 545 MW. Aż 99 z nich to tzw. duże OZE (zakwalifikowane do II i III grupy przyłączeniowej) o łącznej mocy 245 MW. Pozostałe 43 090 sztuk to mikroinstalacje, których spółka przyłączyła prawie czterokrotnie więcej niż w roku 2019.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.