Szukaj

Enea Operator przedłuża współpracę z Instytutem Energetyki w Gdańsku

W ostatnich dniach Enea Operator zawarła nową umowę ramową z Instytutem Energetyki w Gdańsku, z którym współpracowała już w latach 2014 - 2020 r. Ze względu na wcześniejsze, bardzo dobre efekty kooperacji  oraz pojawiające się nowe możliwości współpracy, zaproponowano rozszerzony zakres potencjalnych prac. Instytut Energetyki Oddział Gdańsk będzie realizował prace badawczo – rozwojowe, badania przemysłowe o charakterze analityczno–koncepcyjnym, prace projektowe, pomiarowe oraz wdrożeniowe, a także usługi doradcze i eksperckie. Umowa została zawarta na czas określony – 4 lata.

- Dotychczasową kilkuletnią współpracę z Instytutem Energetyki w Gdańsku uważam za bardzo wartościową, a w pewnych za kresach bezcenną dla  Spółki. Kontynuacja umowy jest dla nas bardzo ważna zwłaszcza, gdy weźmiemy pod uwagę rozwój innowacyjnych rozwiązań w energetyce. Zapewniają one utrzymanie rynkowej przewagi w branży oraz społeczne i biznesowe korzyści, które Spółka może odnieść dzięki zastosowaniu urządzeń, metod i systemów pozwalających na monitorowanie i optymalizowanie pracy sieci dystrybucyjnej – mówi Przemysław Starzyński Kierownik Biura Inicjatyw Innowacyjnych.

Obok umowy z Instytutem Energetyki, Enea Operator podpisała i prowadzi współpracę na podstawie umów ramowych z Politechniką Poznańską, Siecią Badawczą Łukasiewicz - Instytut Logistyki i Magazynowania, Uniwersytetem Zielonogórskim, Uniwersytetem  Technologiczno-Przyrodniczym w Bydgoszczy, Zachodniopomorskim Uniwersytetem Technologicznym i Instytutem Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN.

W ramach tych umów realizowany jest szeroki zakres usług i prac w wielu obszarach działalności operacyjnej Spółki.

- Działalność i funkcjonowanie operatorów sieci dystrybucyjnych przechodzą ogromną i systemową ewolucję, spowodowaną rozwojem nowych technologii w energetyce. Z tych powodów innowacyjność już od kilku lat jest wartością, która pozwala Enei Operator na zdobywanie i utrzymywanie  przewagi konkurencyjnej na rynku. Jest to możliwe m.in. dzięki szerokiej współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi w Polsce – podsumowuje dr hab. Wojciech Drożdż Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.