Szukaj

Chcesz zostać Prosumentem? Sięgnij po przystępnie napisane „ABC”!

Enea Operator wspólnie z Operatorami Systemu Dystrybucyjnego zrzeszonymi w Polskim Towarzystwie Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPiREE) opracowała - „Przewodnik Prosumenta w gospodarstwie domowym”

Polacy coraz chętniej instalują panele fotowoltaiczne na dachach swoich nieruchomości a także inwestują w inne źródła pozyskiwania energii elektrycznej. Na ten stan rzeczy mają wpływ ulgi podatkowe, program Mój Prąd i inne dotacje. Dla wszystkich Odbiorców energii elektrycznej, stojących przed podjęciem decyzji o instalacji fotowoltaiki pięć największych spółek 

dystrybucyjnych wspólnie z Urzędem Regulacji Energetyki i Polskim Towarzystwem Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej stworzyło poradnik, który krok po kroku wyjaśnia jak zostać Prosumentem,  czym są odnawialne źródła energii, jak optymalnie dobrać ich moc do własnych potrzeb, na co zwrócić uwagę przed decyzją o wyborze instalacji fotowoltaicznej, oraz jak ją optymalnie użytkować.

- Prosumenci stanowią pokaźny procent wszystkich naszych Klientów. W pierwszych dziewięciu miesiącach 2020 roku przyłączyliśmy do swojej sieci 26,7  tys. sztuk mikroinstalacji. Zainstalowana w nich moc to prawie 190 MW. Zainteresowanie naszych Odbiorców wytwarzaniem energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na własne potrzeby jest bardzo duże. Nasza spółka otrzymuje nie tylko wiele wniosków o określenie warunków przyłączenia dla urządzeń wytwórczych, ale także  odpowiadamy na mnóstwo pytań przyszłych Prosumentów. Publikacja przygotowana przez PTPiREE we współpracy z największymi dystrybutorami energii elektrycznej, którzy codziennie przyłączają setki mikroinstalacji do swojej sieci,  daje odpowiedź wszystkim zainteresowanym na najczęściej zadawane pytania. Warto do niej sięgnąć przed podjęciem decyzji o takiej inwestycji –powiedział Marek Szymankiewicz – Wiceprezes ds. Infrastruktury Sieciowej Enei Operator.

Przewodnik dostępny jest nieodpłatnie na stronach internetowych Enei Operator URE oraz PTPiREE. Można go będzie także otrzymać w wersji papierowej przy okazji wybranych wydarzeń i spotkań branżowych.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.