Szukaj

Enea Operator zwiększy potencjał sieci na odbiór energii z OZE

28 grudnia 2018 roku Enea Operator podpisała z Marszałkiem Województwa Lubuskiego umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Zwiększenie potencjału sieci energetycznej ENEA Operator Sp. z o.o. w celu odbioru energii z odnawialnych źródeł na terenie województwa lubuskiego”. Projekt realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020.

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę ponad 150 km linii napowietrznych średniego napięcia na kablowe oraz przebudowę ośmiu stacji średniego napięcia na niskie. Realizacja inwestycji przyczyni się do zwiększenia potencjału przyłączania nowych OZE do sieci.

– Warto wspomnieć, że oprócz zwiększenia potencjału przyłączenia źródeł odnawialnych do naszej sieci, efektem projektu będzie również unowocześnienie infrastruktury elektroenergetycznej. Wzrośnie poziom bezpieczeństwa i niezawodności dostaw energii elektrycznej oraz zwiększy się atrakcyjność regionu zarówno dla inwestorów, jak i mieszkańców – powiedział Andrzej Kojro, Prezes Zarządu Enei Operator. Projekt obejmie znaczną część województwa lubuskiego (łącznie 24 gminy), a jego realizacja odbywać będzie się w ramach dwóch zadań obejmujących jego północną i południową część.

Wartość kosztów kwalifikowalnych projektu wynosi 36 mln. Uzyskane dofinansowanie to kwota 15 mln, co stanowi ok. 41% kosztów.

Umowa zawarta z Marszałkiem Województwa Lubuskiego będzie już 25 umową o dofinansowanie projektów inwestycyjnych spółki w obecnej perspektywie budżetowej UE, zwiększając pulę łącznej ich wartości do 455 mln zł nakładów i blisko 270 mln zł dotacji.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.