Szukaj

Kolejna inwestycja Enei Operator w województwie kujawsko-pomorskim z dofinansowaniem unijnym

 

 

 

 

Enea Operator podpisała kolejną, dwudziestą czwartą umowę o dofinasowanie rozwoju infrastruktury sieciowej ze środków unijnych.  Zawarta na początku lipca umowa z Instytutem Nafty i Gazu dotyczy budowy linii wysokiego napięcia 110 kV relacji Jasiniec - Świecie wraz z przebudową stacji 110/15 kV Fordon. Wartość inwestycji to ponad 23 mln zł, z czego dotacja z funduszy Unii Europejskiej wyniesie prawie 13,5 mln zł. 

Celem inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz jakości zasilania

w województwie kujawsko-pomorskim, w szczególności aglomeracji bydgoskiej poprzez budowę kablowo-napowietrznej linii wysokiego napięcia z przebudową stacji wysokiego napięcia na średnie na Fordonie. W ramach tej inwestycji zostanie również wdrożona funkcjonalność inteligentnej sieci elektroenergetycznej, która pozwoli m.in. na zwiększenie efektywności zarządzania siecią poprzez zainstalowaną automatykę.

Dofinansowanie inwestycji zostało przyznane w ramach działania 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko na lata 2014-2020.

Jest to kolejna umowa spółki ze wsparciem unijnym na inwestycje w północno-zachodniej Polsce.  Łącznie umowy o dofinansowanie opiewają na kwotę ponad 400 mln zł, z dofinansowaniem na blisko 260 mln zł.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.