Szukaj

Wskaźniki przerw

Wskaźniki czasu trwania przerw w dostarczaniu energii elektrycznej:

Definicje użyte w raportach:

SAIDI
Wskaźnik przeciętnego systemowego czasu trwania przerwy długiej i bardzo długiej.

SAIFI
Wskaźnik przeciętnej systemowej częstości przerw długich i bardzo długich.

MAIFI
Wskaźnik przeciętnej częstości przerw krótkich.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.