Szukaj

Roczny plan remontów

ENEA Operator Sp. z o.o. jako operator systemu dystrybucyjnego w myśl Art 16 ust. 17 ustawy Prawo energetyczne (Dz.U. z 2013 r., poz. 984), opracowuje plany prac remontowych dla urządzeń, instalacji i sieci.

 

Plan Prac Eksploatacyjnych w 2018 roku dla linii WN, SN, nN,
stacji WN/SN oraz SN/nN i SN/SN

Jednostka miary

Ilość zabiegów

Stacje WN/SN

 

szt.

20 913

Stacje SN/nN, SN/SN

 

szt.

38 858

Linie WN

Oględziny i przeglądy linii

km

6 311

Pomiary, próby i sprawdzenia parametrów technicznych elementów sieci

szt.

4 180

Linie SN

Oględziny i przeglądy linii

km

13 145

Przeglądy, pomiary, próby i sprawdzenia parametrów technicznych elementów sieci

szt.

26 064

 

Linie nN

Oględziny i przeglądy linii

km

9 237

Pomiary, próby i sprawdzenia parametrów technicznych elementów sieci

szt.

166 210

W Enea Operator Sp. z o.o. jako OSD na wyznaczonym obszarze, w celu zapewnienia klientom bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej oraz poprawy jakości i niezawodności świadczonych usług dystrybucji energii wdrożono od 2014r. „Program poprawy niezawodności pracy sieci oraz ciągłości zasilania w Enea Operator Sp. z o.o.” w którym określono działania związane z: inwestycjami, eksploatacją oraz organizację realizacji tych prac w perspektywie do roku 2022. Inicjatywy wdrożone w ramach dokumentu wpisują się w obszar prowadzenia eksploatacji jakim jest proces ciągłego odtwarzania majątku sieciowego realizowany m.in. poprzez działania inwestycyjne i modernizacyjne/ remontowe związane z:

  • kompleksową modernizacją linii napowietrznych SN, nN;

  • budową nowych stacji WN/SN oraz powiązań pierścieniowych w zakresie linii WN skracającą długość istniejących ciągów liniowych SN;

  • wymianą awaryjnych kabli SN w izolacji z polietylenu termoplastycznego (niesieciowanego) na kable wykonane w nowych technologiach;

  • wymianą transformatorów SN/nN w ramach projektu „Ograniczenie strat energii poprzez wymianę transformatorów SN/nN na energooszczędne w ENEA Operator”;

  • montażem w głębi sieci łączników SN sterowanych zdalnie lub też doposażeniem istniejących łączników we wskaźniki przepływu prądu zwarciowego; 

  • skracaniem długości istniejących obwodów nN poprzez budowę nowych stacji SN/nN.

Zakres projektów modernizacyjnych sieci dystrybucyjnej WN, SN, nN oraz Stacji

Jednostka miary

Razem

Stacje WN/SN

szt.

1

Transformatory WN/SN

szt.

1

Linie napowietrzne SN

km

263

Linie kablowe SN

km

228

Stacje SN/nn napowietrzne

szt.

19

Stacje SN/nn wnętrzowe

szt.

41

Linie napowietrzne nN

km

353

Linie kablowe nN

km

221

 

 

Enea Operator Sp. z o.o. zgodnie z udzieloną koncesją na dystrybucję energii elektrycznej jako OSD na wyznaczonym obszarze prowadzi eksploatację sieci dystrybucyjnej z zachowaniem najwyższych standardów eksploatacji, w ramach której planowane są prace remontowe w danym roku zgodnie z planem oraz adekwatnie do potrzeb wynikających z prowadzonych prac eksploatacyjnych. Wszystkie prace remontowe prowadzone są na podstawie oceny stanu technicznego obiektów elektroenergetycznych.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.