Szukaj

Charakterystyka sieci

Długość linii elektroenergetycznych bez przeliczenia na 1 tor

 

Wyszczególnienie

Napięcie

Napowietrzne [km]

Kablowe [km]

WN

110 kV

4 708

35

SN

30 kV

19

6

 

15 kV

30 998

11 933

 

poniżej 15 kV

-

173

 

20 kV

2 147

490

nN (bez przyłączy)

-

26 538

27 047

 

Liczba i długość przyłączy

 

Wyszczególnienie

Liczba [szt.]

Długość [km]

Napowietrzne

326 434

7 014

Kablowe

614 433

5 848

 

Liczba stacji elektroenergetycznych

 

Wyszczególnienie

Liczba [szt.]

110 kV

246

SN

38 024

 

Moc transformatorów bez rezerwy magazynowej

 

Wyszczególnienie

Moc

WN/SN

8 470

SN/SN

146

SN/nN

7 767

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.