Szukaj

Charakterystyka sieci

Długość linii elektroenergetycznych bez przeliczenia na 1 tor

 

Wyszczególnienie

Napięcie

Napowietrzne [km]

Kablowe [km]

WN

110 kV

4 691

31

SN

30 kV

20

6

 

15 kV

31 272

11 482

 

poniżej 15 kV

-

160

 

20 kV

2 164

481

nN (bez przyłączy)

-

26 770

25 801

 

Liczba i długość przyłączy

 

Wyszczególnienie

Liczba [tys. szt.]

Długość [km]

Napowietrzne

507 699

10 853

Kablowe

332 354

7 294

 

Liczba stacji elektroenergetycznych

 

Wyszczególnienie

Liczba [szt.]

110 kV

241

SN

37 582

 

Moc transformatorów bez rezerwy magazynowej

 

Wyszczególnienie

Moc

WN/SN

8 299

SN/SN

104

SN/nN

7 619

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.