Szukaj

Prekwalifikacja i certyfikacja

Prekwalifikacja i certyfikacja to procesy realizowane przez Jednostkę Certyfikacji, która została powołana, w ENEA Operator Sp. z o.o. w 2016 roku, do weryfikacji zgodności wyrobów i prac wykonywanych w sieci dystrybucyjnej Spółki z jej Standardami technicznymi.

Od początku istnienia Jednostki Certyfikacji jej działania skupiają się na trzech obszarach związanych z:

 • auditami drugiej strony na miejscu budowy (Audit Wykonawcy),
 • weryfikacją parametrów i badaniami właściwości Przedmiotów Materialnych, które mogą zostać zabudowane w sieci dystrybucyjnej,
 • auditami drugiej strony w miejscu wytwarzania Przedmiotów Materialnych (Audit Producenta).

Wraz z wejściem w życie postanowień zdefiniowanych w dokumencie „Wytyczne do prekwalifikacji wyrobów. Monitorowanie zgodności wyrobów i prac wykonywanych w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.”, tj. z dniem 1 kwietnia 2019 r.  oprócz powyżej wskazanych działań, pracownicy Jednostki Certyfikacji są odpowiedzialni za proces prekwalifikacji.

Aktualności

2019-04-09

Wszystkie podmioty zewnętrzne gorąco zachęcamy do zapoznania się z wybranymi zagadnieniami, które zostały zaprezentowane w trakcie cyklu spotkań informacyjnych dotyczących wymagań zdefiniowanych w dokumencie „Wytyczne do prekwalifikacji wyrobów. Monitorowanie zgodności wyrobów i prac wykonywanych w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.”

2019-03-27

Zapraszamy na dodatkowe spotkanie dotyczące dokumentu „Wytyczne do prekwalifikacji wyrobów. Monitorowanie zgodności wyrobów i prac wykonywanych w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.” 

Spotkanie to odbędzie się dnia 11.04.2019 od godz. 10:00 do ok 15:00 w budynku Oddziału Dystrybucji Szczecin, ul. Jacka Malczewskiego 5/7 .

Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniu informacyjnym proszone są o przesłanie adresu e- mail do korespondencji, na który Biuro Certyfikacji ENEA Operator Sp. z o.o. prześle stosowne zaproszenie, na adres certyfikacja.eop@enea.pl .

2019-01-11

W lutym i marcu 2019 roku przeprowadzony zostanie cykl spotkań mających na celu przybliżenie interesariuszom zasad zdefiniowanych w dokumencie „Wytyczne do prekwalifikacji wyrobów. Monitorowanie zgodności wyrobów i prac wykonywanych w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.”

O szczegółach będziemy informować za pomocą korespondencji elektronicznej.

Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniach informacyjnych proszone są o przesłanie adresu e- mail do korespondencji, na który Biuro Certyfikacji ENEA Operator Sp. z o.o. prześle stosowne zaproszenie, na adres  certyfikacja.eop@enea.pl .

2019-01-11

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 01-04-2019 zaczną obowiązywać „Wytyczne do prekwalifikacji wyrobów. Monitorowanie zgodności wyrobów i prac wykonywanych w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.”.

Regulacja ta definiuje zasady dopuszczania wyrobów do stosowania przy budowie sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.

Ponadto opisuje ona zasady oceny zgodności prac dotyczących projektowania i budowy sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. oraz określa tok postępowania w przypadku wykrycia niezgodności.

Poniższy dokument zostaje udostępniony w celu umożliwienia zapoznania się z zawartymi w nim regulacjami obecnym i potencjalnym wykonawcom oraz producentom.

Prekwalifikacja

OSPRZĘT KABLOWY NISKIEGO NAPIĘCIA

(PR/PM/003/2021/DC/RC

Odpowiedzi na pytania producentów

 

2021-12-30

Niniejszym Enea Operator Sp. z o.o. ogłasza rozpoczęcie procesu prekwalifikacji dla Grupy Asortymentowej - osprzęt kablowy nn.

Poniżej znajdują się dokumenty określające zasady prekwalifikacji:

 

KABLE ELEKTROENERGETYCZNE ŚREDNIEGO NAPIĘCIA

(PR/PM/0002/2020/DR/RC)

Odpowiedzi na pytania producentów

2020-12-22

Niniejszym Enea Operator Sp. z o.o. ogłasza rozpoczęcie procesu prekwalifikacji dla Grupy Asortymentowej – kable elektroenergetyczne SN.

Poniżej znajdują się dokumenty określające zasady prekwalifikacji:

  KABLE ELEKTROENERGETYCZNE NISKIEGO NAPIĘCIA

  (PR/PM/0001/2019/DC/RC)

   

  2020-10-05

  Niniejszym Enea Operator Sp. z o.o informuje, że proces  prekwalifikacji dla Grupy Asortymentowej – kable elektroenergetyczne nn został zakończony. Wyniki zamieszono w zakładce WWD znajdującej się poniżej.

  Odpowiedzi na pytania producentów:

  2019-04-03

  Niniejszym Enea Operator Sp. z o.o. ogłasza rozpoczęcie procesu prekwalifikacji dla Grupy Asortymentowej – kable elektroenergetyczne nn.

  Poniżej znajdują się dokumenty określające zasady prekwalifikacji:

   WWD 

  Kable elektroenergetyczne średniego napięcia

  Kable elektroenergetyczne niskiego napięcia

  Informacja

  Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.