Szukaj

Prekwalifikacja i certyfikacja

ENEA Operator Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 01-04-2019 zaczną obowiązywać „Wytyczne do prekwalifikacji wyrobów. Monitorowanie zgodności wyrobów i prac wykonywanych w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.”.

Regulacja ta definiuje zasady dopuszczania wyrobów do stosowania przy budowie sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o.

Ponadto opisuje ona zasady oceny zgodności prac dotyczących projektowania i budowy sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. oraz określa tok postępowania w przypadku wykrycia niezgodności.

Poniższy dokument zostaje udostępniony w celu umożliwienia zapoznania się z zawartymi w nim regulacjami obecnym i potencjalnym wykonawcom oraz producentom.

W lutym i marcu 2019 roku przeprowadzony zostanie cykl spotkań mających na celu przybliżenie zdefiniowanych w nim zasad interesariuszom.

O szczegółach będziemy informować za pomocą korespondencji elektronicznej.

Podmioty zainteresowane wzięciem udziału w spotkaniach informacyjnych proszone są o przesłanie adresu e- mail do korespondencji, na który Biuro Certyfikacji ENEA Operator Sp. z o.o. prześle stosowne zaproszenie, na adres  certyfikacja.eop@enea.pl .

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.