Szukaj

Likwidacja kolizji lub przebudowa przyłącza

Kolizja – występuje w przypadku, gdy w związku z planowanym zagospodarowaniem nieruchomości dochodzi do skrzyżowania lub zbliżenia z infrastrukturą elektroenergetyczną ENEA Operator w sposób niezgodny z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami lub wynika z potrzeb Inwestora z zastrzeżeniem,          że nie jest to roszczenie w rozumieniu obowiązujących w ENEA Operator  w tym zakresie regulacji wewnętrznych. Do kolizji zalicza się również wnioskowana przez Inwestora przebudowa przyłącza, gdy chce ją wykonać własnym kosztem i staraniem, w rozumieniu pkt. 5.8. Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej,                     z wyłączeniem wymiany przyłącza napowietrznego nieizolowanego na przyłącze napowietrzne izolowane, co zostało ujęte w „Cenniku czynności dodatkowych ENEA Operator Sp. z o.o.”.

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.