Szukaj

Zmiana sprzedawcy - uwarunkowania prawne

Procedury i zasady dotyczące zmiany sprzedawcy energii elektrycznej wynikają w szczególności z następujących przepisów i dokumentów:

  • Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2018 r. , poz. 755 z późn. zm.) wraz z aktami wykonawczymi wydanymi na podstawie delegacji zawartych w tej ustawie – obowiązująca treść przepisów jest dostępna w katalogu - Prawo energetyczne,
  • Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej – Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki – aktualna treść dokumentu jest dostępna w katalogu - Instrukcje.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, która szczegółowo określa zasady i warunki zmiany sprzedawcy, zapewnia wszystkim użytkownikom systemu przyłączonym do sieci dystrybucyjnej Enei Operator Sp. z o.o., równoprawne traktowanie w obszarze technicznej i handlowej obsługi użytkowników systemu dystrybucyjnego oraz dostępu do danych i informacji zarządzanych przez Enea Operator Sp. z o.o., przy zachowaniu niedyskryminacyjnych i transparentnych działań.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.