Szukaj

Zasady współpracy ENEA Operator Sp. z o.o. z Przedsiębiorcami Telekomunikacyjnymi

Zasady współpracy ENEA Operator Sp. z o.o. z Przedsiębiorcami Telekomunikacyjnymi

W dniu 20.05.2019 roku Enea Operator Sp. z o.o. wprowadziła do stosowania zaktualizowane zasady określające współpracę Spółki z Podmiotami Telekomunikacyjnymi w zakresie udostępnienia swojej infrastruktury, w tym infrastruktury energetycznej, dla potrzeb przedsięwzięć telekomunikacyjnych realizowanych przez ww. Podmioty. W związku z powyższym na niniejszej stronie można zapoznać się, z możliwością pobrania, z następującymi materiałami:

 1. Wyciąg z Regulaminu udostępnienia infrastruktury ENEA Operator Sp. z o.o. na potrzeby telekomunikacji w zakresie obowiązujących w ENEA Operator Sp. z o.o. stawek udostępnienia sieci niskiego napięcia.
 2. Istotne postanowienia dla Umów na udostępnienie infrastruktury ENEA Operator innej niż linie niskiego napięcia na rzecz podmiotów zewnętrznych.
 3. Szczegółowe zasady współpracy, dostępu i korzystania z infrastruktury ENEA Operator udostępnionej na potrzeby telekomunikacji.
 4. Informacje dotyczące wniosku o wydanie warunków udostępnienia elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia.
 5. Warunki udostępnienia elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia Przedsiębiorcom telekomunikacyjnym – materiał wypracowany przez Zespół przy PTPiREE.
 6. Istotne postanowienia dla Umów na udostępnienie elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia - materiał wypracowany przez Zespół przy PTPiREE.
 7. Wytyczne dotyczące akceptacji przez ENEA Operator Instrukcji Prac Pod Napięciem  opracowanej przez Przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w związku z udostępnieniem sieci dystrybucyjnej nn ENEA Operator na potrzeby telekomunikacji.

 

UWAGA - Enea Operator Sp. z o.o., w związku z aktualizacją „Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych w ENEA Operator Sp. z o.o.”, wprowadza z dniem 26.10.2020 roku do stosowania zaktualizowane zasady określające współpracę Spółki z Podmiotami Telekomunikacyjnymi w zakresie udostępnienia swojej infrastruktury, w tym infrastruktury energetycznej, dla potrzeb przedsięwzięć telekomunikacyjnych realizowanych przez ww. Podmioty. Poniżej zaktualizowane materiały do pobrania:

 

 1. Wyciąg z Regulaminu udostępnienia infrastruktury ENEA Operator Sp. z o.o. na potrzeby telekomunikacji w zakresie obowiązujących w ENEA Operator Sp. z o.o. stawek udostępnienia sieci niskiego napięcia.
 2. Istotne postanowienia dla Umów na udostępnienie infrastruktury ENEA Operator innej niż linie niskiego napięcia na rzecz podmiotów zewnętrznych.
 3. Szczegółowe zasady współpracy, dostępu i korzystania z infrastruktury ENEA Operator udostępnionej na potrzeby telekomunikacji.
 4. Informacje dotyczące wniosku o wydanie warunków udostępnienia elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia.
 5. Warunki udostępnienia elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia Przedsiębiorcom telekomunikacyjnym – materiał wypracowany przez Zespół przy PTPiREE.
 6. Istotne postanowienia umowy o dostępie do elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia - materiał wypracowany przez Zespół przy PTPiREE.
 7. Wytyczne dotyczące akceptacji przez ENEA Operator Instrukcji Prac Pod Napięciem  opracowanej przez Przedsiębiorcę telekomunikacyjnego w związku z udostępnieniem sieci dystrybucyjnej nn ENEA Operator na potrzeby telekomunikacji.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.