Szukaj

Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określa szczegółowe warunki korzystania z sieci dystrybucyjnej oraz warunki i sposób prowadzenia ruchu, eksploatacji i planowania rozwoju sieci dystrybucyjnej, a także zasady bilansowania systemu dystrybucyjnego i zarządzania ograniczeniami systemowymi.

Aktualnie obowiązująca IRiESD

Archiwum -  IRiESD, która obowiązywała do końca 2013 roku.

Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej - Część ogólna

Zatwierdzona Uchwałą Zarządu Enei Operator Sp. z o.o. nr 14/2007 z dnia 04.07.2007r. Obowiązuje od dnia 04.07.2007r. Zmieniona Uchwałą Zarządu Enei Operator Sp. z o.o. nr 523/2008 z dnia 18.09.2008r. Zmiany obowiązują od dnia 10.10.2008r.

IRiESD – Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (obowiązująca od 1 kwietnia 2008 r.)

Formularz zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej:

IRiESD – Bilansowanie systemu dystrybucyjnego i zarządzanie ograniczeniami systemowymi (obowiązująca do 31 marca 2008 r.)

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.