Szukaj

Instrukcja Współpracy Ruchowej ENEA Operator Sp. z o.o. (IWR)

Przedmiotem instrukcji jest określenie szczegółowych zasad współpracy służb ruchowych Klienta - Użytkownika Systemu oraz  Operatora Systemu Dystrybucyjnego (OSD) w celu zapewnienia prawidłowej i bezpiecznej pracy systemu elektroenergetycznego i przyłączonych urządzeń, instalacji i sieci zarówno w warunkach normalnych jak i awaryjnych.

IWR stanowi załącznik do umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej dla podmiotów zaliczonych do I, II, III lub VI grupy przyłączeniowej, przyłączonych bezpośrednio do sieci o napięciu znamionowym wyższym niż 1kV oraz dla wytwórców niezależnie od poziomu napięcia, z wyłączeniem mikroinstalacji.

OSD może również wskazać inne Podmioty, które celem zapewnienia prawidłowej pracy sieci opracowują Instrukcje Współpracy Ruchowej.

Wprowadzana jest w celu zapewnienia prawidłowej pracy systemu dystrybucyjnego z uwzględnieniem warunków określonych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej. Dokument wymaga aktualizacji przy zmianie układu zasilania, urządzeń, łączności, danych kontaktowych osób upoważnionych.

Określa zakres czynności w celu zmiany stanu pracy lub zmiany konfiguracji urządzeń elektroenergetycznych, schematy działania oraz wzajemnego informowania w sytuacjach zmian w funkcjonowaniu sieci operatora systemu dystrybucyjnego oraz przesyłowego.

Zawiera również informacje dotyczące m.in. układu zasilania, granicy stron własności urządzeń, charakterystyki stacji elektroenergetycznej, rocznych i miesięcznych planów wyłączeń.

Instrukcja wykorzystywana jest w codziennej pracy służb ruchowych ENEA Operator oraz personelu energetycznego Użytkownika Systemu.

 

Wzór Instrukcji Współpracy Ruchowej

Pobierz

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.