Szukaj

Obiekt istniejący

Nastąpiła zmiana dotychczasowego odbiorcy. W celu rozpoczęcia świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej przez nowego odbiorcę należy zawrzeć umowę:

 

Umowa kompleksowa, zawierająca postanowienia umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy o świadczenie usług dystrybucji

Procedura:
W przypadku podjęcia decyzji o zawarciu umowy kompleksowej, prosimy o zapoznanie się z listą sprzedawców świadczących usługę kompleksową na obszarze działania Enei Operator.

Następnie należy skontaktować się ze sprzedawcą energii elektrycznej w celu zawarcia umowy. Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej sprzedawcy lub biurze obsługi klienta.

 

Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, po wcześniejszym zawarciu z wybranym sprzedawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej

Procedura:
W celu zawarcia powyżej umowy, prosimy o zapoznanie się z listą sprzedawców energii elektrycznej, z którymi Enea Operator posiada zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

Po dokonaniu wyboru sprzedawcy oraz podpisaniu umowy sprzedaży energii elektrycznej niezbędne jest zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Enei Operator. Druk wniosku można pobrać z naszej strony internetowej, wypełnić i przesłać na adres korespondencyjny Biura Obsługi Klienta, bądź dostarczyć osobiście.

Zobacz także:

Niezbędne dokumenty przy składaniu wniosku:

  • aktualna kopia wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego,
  • dokument potwierdzający tytuł prawny do korzystania z obiektu,
  • pełnomocnictwo pisemne - gdy umowę w imieniu klienta podpisuje pełnomocnik.

Umowa o świadczenie usług dystrybucji zostanie przygotowana po otrzymaniu od wybranego sprzedawcy zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.