Szukaj

Prawo 

   Zobacz także

   Więcej informacji dotyczących obowiązującego prawa energetycznego w Polsce, można odszukać na stronach internetowych Urzędu Regulacji Energetyki, na stronach portalu o Rynku Energii Cire.pl lub na stronach PSE S.A.

   Obszar rynkowy

   Wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (CACM)

   Polska wersja: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1222&qid=1498133388174&from=EN

   Sprostowanie do rozporządzenia: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1222R(02)&from=PL

   English version: http://eur-lex.europa.eu/legal

   Wytyczne dotyczące długoterminowej alokacji zdolności przesyłowych (FCA)

   Polska wersja: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1719&qid=1474980484856&from=PL

   English version: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1719&qid=1498133619018&from=EN

   Wytyczne dotyczące bilansowania energii elektrycznej (EB GL)

   Polska wersja: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2195&qid=1512369802188&from=EN

   English version: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2195&qid=1512369802188&from=EN

   Obszar przyłączeniowy

   Kodeks sieci dotyczący wymogów w zakresie przyłączania jednostek wytwórczych do sieci (RfG)

   Polska wersja: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0631&qid=1474980886961&from=PL

   English version: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0631&qid=1498133735483&from=EN

   Kodeks sieci dotyczący przyłączania odbioru (DCC)

   Polska wersja: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1388&qid=1498133828934&from=EN

   English version: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1388&qid=1498133828934&from=EN

   Kodeks sieci określający wymogi dotyczące przyłączania do sieci systemów wysokiego napięcia prądu stałego oraz modułów parku energii z podłączeniem prądu stałego (HVDC)

   Polska wersja: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1447&qid=1474980617817&from=PL

   English version: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R1447&qid=1498132772705&from=EN

   Obszar Operacyjny

   Wytyczne dotyczące pracy systemu przesyłowego energii elektrycznej (SO GL)

   Polska wersja: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1485&qid=1536922662610&from=PL

   English version: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R1485&from=PL

   Kodeks sieci dotyczący stanu zagrożenia i stanu odbudowy systemów elektroenergetycznych (ER)

   Polska wersja: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2196&from=PL

   English versionhttp://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2196&from=PL

   Uwaga !
   Baza aktów prawnych znajdujących się na stronie internetowej Enei Operator Sp. z o.o. nie stanowi źródła prawa. Jedyne źródło prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej stanowią, na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. 2000 r. Nr 62, poz. 718 z późniejszymi zmianami), akty prawne ogłaszane i wydawane w Dzienniku Ustaw i Monitorze Polskim.

   Enea Operator Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za skutki działań podjętych w oparciu o informacje zawarte w bazie aktów prawnych publikowanych na stronie internetowej Spółki.

   Źródło pochodzenia aktów prawnych publikowanych na stronie internetowej Spółki:

   Informacja

   Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.