Szukaj

Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej

Informacja dotycząca stawek opłat za dystrybucję energii elektrycznej obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021r. do dnia 31 stycznia 2021 roku

W okresie od dnia 1 stycznia 2021 rok do dnia 31 stycznia 2021r. obowiązują stawki opłat zgodne z Taryfą dla usług dystrybucji na rok 2020, zatwierdzoną decyzją Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr DRE.WRE.4211.96.5.2019.KKu z dnia 17 grudnia 2019r. Jednocześnie należy wskazać, że stawki opłaty przejściowej, stawka opłaty OZE, stawka opłaty kogeneracyjnej i stawki opłaty mocowej w rozliczeniach z odbiorcami mają zastosowanie:

 1. stawka opłaty OZE w wysokości 2,20 zł/MWh,
 2. stawka opłaty kogeneracyjnej w wysokości 0,00 zł/MWh,
 3. stawki opłaty przejściowej w dotychczasowej wysokości,
 4. stawki opłaty mocowej wynoszące:
  1,87 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną
  w gospodarstwie domowym zużywających rocznie poniżej 500 kWh energii
  elektrycznej;
  4,48 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną
  w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie od 500 kWh do 1 200 kWh
  energii elektrycznej;
  7,47 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię elektryczną
  w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 1 200 kWh do 2 800
  kWh energii elektrycznej;
  10,46 zł na miesiąc – dla odbiorców końcowych pobierających energię
  elektryczną w gospodarstwie domowym, zużywających rocznie powyżej 2 800
  kWh energii elektrycznej;
  0,0762 zł/kWh – dla pozostałych grup odbiorców opłata uzależniona będzie od
  ilości energii elektrycznej pobranej z sieci w wybranych godzinach w ciągu doby
  (w dni robocze od 7:00 do 21:59).”

 

Taryfa obowiązująca od dnia 1 lutego 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.