Szukaj

Praktyczne porady - modernizacja instalacji

Instalacje elektryczne wykonane kilkanaście czy nawet kilkadziesiąt lat temu wymagają często modernizacji, aby przystosować je do nowych warunków użytkowania. Zakres prac zależeć będzie od jej stanu i planowanej rozbudowy, co niekiedy może wymagać zmian przyłącza do budynku, np. zwiększenia mocy przyłączeniowej.

Czy instalację odbiorczą można remontować bez powiadamiania Enea Operator?

Prace przy instalacji odbiorczej nie wymagają zgłoszenia, jeśli nie zachodzi konieczność dostępu do zaplombowanych przez Eneę Operator urządzeń. W sytuacji, gdy trzeba np. przenieść lub przesunąć licznik (zmienia lokalizacji licznika), zamiar taki należy zgłosić do ENEA Operator podając terminy rozpoczęcia i zakończenia prac. Po wykonaniu robót pracownik Enei Operator zaplombuje licznik zainstalowany w nowym miejscu.

Jakie elementy instalacji trzeba wymienić podczas modernizacji?

Modernizacja instalacji odbiorczej obejmuje utworzenie nowych obwodów zasilania. Konieczna jest więc rozbudowa wyposażenia rozdzielnicy, ale gdy jest to urządzenie starego typu warto zastąpić ją rozdzielnicą modułową o zwiększonej pojemności, która umożliwia zamontowanie aparatury sterująco - zabezpieczającej. Dzięki temu będzie można zastąpić stare bezpieczniki topikowe (popularne nazywane korkami) nowoczesnymi wyłącznikami nadprądowymi.

Jeśli instalacja wykonana była przewodami aluminiowymi, koniecznie zastąpmy je przewodami miedzianymi o odpowiednio dobranym przekroju. Nowe okablowanie należy wykonać przewodami trójżyłowymi dla obwodów jednofazowych i pięciożyłowymi dla instalacji trójfazowej, co umożliwi zrezygnowanie z dotychczasowej ochrony przed porażeniem przez uziemienie lub zerowanie i zastąpienie jej skuteczniejszą ochroną poprzez wyłącznik różnicowoprądowy.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.