Szukaj

Zmiana mocy i rozdział/scalenie instalacji

Po złożeniu wniosku o przyłączenie instalacji odbiorczej do sieci elektroenergetycznej Enei Operator, jego zaakceptowaniu przez naszą firmę oraz uregulowaniu wszelkich zobowiązań wynikających z umowy o przyłączenie do sieci Enei Operator dotyczącego obiektów, dla których nastąpiła zmiana dotychczas obowiązujących warunków przyłączenia do sieci (zmiana mocy przyłączeniowej, rozdział lub scalenie instalacji elektrycznej), należy w celu rozpoczęcia świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej zgodnie z nowo przyjętymi parametrami zawrzeć umowę:

Umowa kompleksowa, zawierająca postanowienia umowy sprzedaży energii elektrycznej i umowy o świadczenie usług dystrybucji

Procedura:
Prosimy o kontakt ze sprzedawcą w celu zawarcia stosownych zmian w obowiązującej umowie. Druk wniosku można pobrać ze strony sprzedawcy.

W załączeniu prosimy przekazać sprzedawcy niezbędne dane dotyczące warunków technicznych realizacji umowy związanych ze świadczeniem usługi dystrybucji energii elektrycznej, wydanych przez Eneę Operator po otrzymaniu wniosku o przyłączenie instalacji odbiorczej do sieci, jego zaakceptowaniu przez naszą firmę oraz uregulowaniu wszelkich zobowiązań wynikających z umowy o przyłączenie do sieci Enei Operator.

Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej, po wcześniejszym zawarciu z wybranym sprzedawcą umowy sprzedaży energii elektrycznej - gdy jest już zawarta umowa

Procedura:
W celu zawarcia powyżej umowy zgodnej z nowymi parametrami, prosimy o wypełnienie stosownego druku wniosku o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji. Wniosek można pobrać z naszej strony internetowej, wypełnić i przesłać na adres korespondencyjny Biura Obsługi Klienta, bądź dostarczyć osobiście.

Wzór umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej:

 1.  

  Niezbędne dokumenty przy składaniu wniosku:

  • dokument stwierdzający tożsamość,
  • pełnomocnictwo pisemne - gdy umowę w imieniu klienta podpisuje pełnomocnik.

  Informacja

  Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.