Szukaj

Obiekt nowo przyłączany

Po złożeniu wniosku o przyłączenie instalacji odbiorczej do sieci elektroenergetycznej Enei Operator, jego zaakceptowaniu przez naszą firmę oraz uregulowaniu wszelkich zobowiązań wynikających z umowy o przyłączenie do sieci Enei Operator dla nowo przyłączanego obiektu, należy w celu rozpoczęcia świadczenia usługi dystrybucji energii elektrycznej zawrzeć umowę:

Procedura:
W przypadku podjęcia decyzji o zawarciu umowy kompleksowej, prosimy o zapoznanie się z listą sprzedawców świadczących usługę kompleksową na obszarze działania Enei Operator.

Następnie należy skontaktować się ze sprzedawcą energii elektrycznej w celu zawarcia umowy. Druk wniosku można pobrać ze strony internetowej sprzedawcy lub w biurze obsługi Klienta.

W załączeniu do wniosku prosimy przekazać sprzedawcy niezbędne dane dotyczące warunków technicznych realizacji umowy związanych ze świadczeniem usługi dystrybucji energii elektrycznej, które zostaną wydane przez Eneę Operator po otrzymaniu wniosku o przyłączenie instalacji odbiorczej do sieci, jego zaakceptowaniu przez naszą firmę oraz uregulowaniu wszelkich zobowiązań wynikających z umowy o przyłączenie do sieci Enei Operator.

Procedura:
W celu zawarcia powyżej umowy, prosimy o zapoznanie się z listą sprzedawców energii elektrycznej, z którymi ENEA Operator posiada zawarte umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej.

Po dokonaniu wyboru sprzedawcy oraz podpisaniu umowy sprzedaży energii elektrycznej niezbędne jest zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z Enei Operator. Druk wniosku można pobrać z naszej strony internetowej, wypełnić i przesłać na adres korespondencyjny Biura Obsługi Klienta, bądź dostarczyć osobiście.

Zobacz także:

Niezbędne dokumenty przy składaniu wniosku:

  • dokument stwierdzający tożsamość,
  • pełnomocnictwo pisemne - gdy umowę w imieniu klienta podpisuje pełnomocnik.

Umowa o świadczenie usług dystrybucji zostanie przygotowana po otrzymaniu od wybranego sprzedawcy zgłoszenia umowy sprzedaży energii elektrycznej.

Ważne

Termin przyłączenia instalacji odbiorczej zostanie uzgodniony po zawarciu wybranej umowy.

Informujemy, że zarówno umowa sprzedaży energii elektrycznej oraz umowa kompleksowa wymaga zgłoszenia przez wybranego Sprzedawcę do realizacji przez Eneę Operator.

Przypominamy, że zgodnie z zawartą Umową o przyłączenie do sieci Klient zobowiązany jest zawrzeć umowę / umowy, o których mowa powyżej w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zrealizowaniu przez Eneę Operator prac określonych w Umowie o przyłączenie.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.