Szukaj

Zakres czynności

W Biurach Obsługi Klienta Enea Operator uzyskasz wszelką pomoc w załatwieniu spraw i formalności na potrzeby gospodarstw domowych w zakresie:

 • przyjmowania i wypełnienia formularza wniosku o wydanie warunków przyłączenia do sieci, skompletowania i sprawdzenia poprawności niezbędnych załączników, zawarcia umowy przyłączeniowej,
 • kompletowania i wypełnienia wniosku o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji,
 • udzielenia niezbędnych informacji dotyczących warunków technicznych przyłączenia do sieci, obowiązującej taryfy, wysokości zadłużeń,
 • ustalenia terminu wizyty ze służbami technicznymi w celu zabudowy, wybudowy układu pomiarowo - rozliczeniowego, oplombowania układu,
 • przyjmowania odczytów stanów liczników,
 • przyjmowania i rozpatrywania reklamacji, dotyczących działania układu pomiarowo - rozliczeniowego,
 • przyjmowania zgłoszeń o podejrzeniu niesprawności w działaniu układu pomiarowo - rozliczeniowego,
 • obsługi kasowej (należności za energię, przyłączenie do sieci, opłaty związane ze świadczonymi usługami dystrybucji),
 • udzielania informacji dotyczącej procedury zmiany sprzedawcy,
 • przyjmowania zgłoszeń o zmianie sprzedawcy.
 • wystawienia duplikatu zagubionej faktury.

Dane teleadresowe Biur Obsługi Klienta na obszarze działania ENEA Operator.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.