Szukaj

Pliki do pobrania

Wniosek o udzielenie bonifikaty

Wniosek o zapewnienie dostawy energii elektrycznej: (1 plik)

Wniosek o określenie warunków przyłączenia: (1 plik)

Wnioski i formularze do pobrania dotyczące przyłączenie do sieci mikroinstalacji: (2 pliki)

Przyłączenie mikroinstalacji na podstawie zgłoszenia (art. 7 ust. 8d4 PE)

Przyłączenie mikroinstalacji w trybie z wydaniem warunków przyłączenia

Wniosek o przyłączenie instalacji odbiorczej do sieci: (1 plik)

Wniosek o zawarcie umowy o świadczenie usług dystrybucji: (1 plik)

Wniosek o rozwiązanie umowy o świadczenie usług dystrybucji: (1 plik)

Wzór umowy o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej: (11 plików)

Informacja przedstawiająca warunki świadczenia usług dystrybucji energii elektrycznej dla Prosumenta w zakresie energii elektrycznej wytworzonej w mikroinstalacji i wprowadzonej do sieci dystrybucyjnej OSD (1 plik)

Wnioski dotyczące działania układu pomiarowo - rozliczeniowego: (4 pliki)

Rozliczenia (3 pliki):

Wniosek o wymianę klucza kłódki do złącza (1 plik)

Wniosek o zezwolenie na zdjęcie plomb (1 plik)

Wniosek o wydanie warunków likwidacji kolizji/przebudowy przyłącza (1plik)

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.