Szukaj

Zarząd Spółki

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone przepisami prawa lub Statutu Spółki dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Zarządu Enea Operator.

 

 

Andrzej Kojro - Prezes Zarządu


Andrzej Kojro jest prawnikiem, radcą prawnym i sędzią Trybunału Stanu. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego i Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w Warszawie. Od 11 lipca 2016 r. pełni funkcję Prezesa Zarządu Enea Operator sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu. Ponad 20 lat związany jest z branżą energetyczną. Do 2003 r. pracował w polskim STOEN w Warszawie w obszarze obrotu energią. Po przejęciu STOEN przez niemiecki koncern RWE, cele zawodowe realizował w obszarze dystrybucji w RWE STOEN Operator. Opowiada się za repolonizacją polskiej energetyki. Ukończył cykl szkoleń zawodowych opartych o program MBA. Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Przez 14 lat członek Rady Nadzorczej Bisprol sp. z o.o. w Warszawie, a ostatnio Prezes Zarządu tej spółki.  Członek Rady Nadzorczej Renk S.A. w Gdańsku. W latach 1990-2010, nieprzerwanie przez 5 kadencji radny wszystkich szczebli polskiego samorządu (gminy, miasta, powiatu i województwa) Był także nieodpłatnie członkiem Rad Społecznych Szpitali w Mińsku Mazowieckim i w Rudce koło Mrozów oraz Komisji Ochrony Przyrody przy Wojewodzie Mazowieckim. Zaangażowany w pomoc polskim rodzinom na Litwie. Prowadził szeroką działalność Pro Publico Bono w Prezydenckim Biurze Pomocy Prawnej DUDAPOMOC w Warszawie (wraz z europosłem Januszem Wojciechowskim i posłem Markiem Astem) Udzielał nieodpłatnych porad prawnych w Biurze Wicemarszałek Senatu Marii Koc w Węgrowie oraz posła Daniela Milewskiego w Mińsku Mazowieckim. Jego credo życiowe to rozwinięcie myśli Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, że warto być uczciwym Polakiem. Credo zawodowe: Jeśli chcesz dużo wymagać od innych, zacznij od siebie. Credo publiczne: Polskę należy kochać, choć nie zawsze jest sprawiedliwa. Credo społeczne: Tym co masz dziel się z innymi, a będziesz szczęśliwy.

 

 

Wojciech Drożdż

Wojciech Drożdż - Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki

Wojciech Drożdż to profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych oraz absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w ekonomice energetyki i zarządzaniu bezpieczeństwem energetycznym, międzynarodowych stosunkach gospodarczych oraz logistyce międzynarodowej.

Jest kierownikiem Katedry Gospodarki Światowej Uniwersytetu Szczecińskiego, autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa energetycznego, finansowania inwestycji infrastrukturalnych i infrastruktury transportu, w tym transportu przesyłowego, a także współautorem strategii rozwoju dla przedsiębiorstw gospodarki morskiej. Otrzymał nagrodę Ministra Gospodarki za najlepszą pracę habilitacyjną z zakresu energetyki.

Był pracownikiem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, dyrektorem wydziału w urzędzie marszałkowskim, a w latach 2008 -2014 członkiem zarządu i wicemarszałkiem województwa zachodniopomorskiego ds. infrastruktury. Od roku związany z naszą Grupą, ostatnio był doradcą zarządu Enei Trading.

Marek Szymankiewicz - Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej

Ukończył Politechnikę Poznańską na kierunku Elektrotechnika w zakresie Elektroenergetyki na Wydziale Elektrycznym i uzyskał tytuł magistra inżyniera.
Karierę zawodową rozpoczął w 1993 roku w Zakładzie Energetycznym Poznań. W latach 1997 – 2003 pracował w Energetyce Poznańskiej S.A. na stanowiskach od Inżyniera ds. Programowania Pracy Sieci, poprzez Głównego Specjalistę ds. Strategii, Kontraktów i Współpracy z URE, Kierownika Biura Taryf i Zakupu Energii, do Dyrektora Departamentu Obrotu i Członka Zarządu.

W latach 2003 - 2006 był Prezesem Zarządu Spółki EnergoPartner, zajmującej się obrotem energią elektryczną oraz kompleksową obsługą kluczowych klientów Grupy Energetycznej Enea S.A. Od grudnia 2005 roku kierował również Pionem, a następnie Departamentem Handlu w Enea S.A.

Od lipca 2010 roku do czerwca 2013 roku był Dyrektorem Departamentu Planowania i Rozwoju w Enea Operator Sp. z o.o.
Marek Szymankiewicz zasiadał w Radach Nadzorczych: EnergoPartner Sp. z o.o., EP ZEW Jastrowie Sp. z o.o., Enea Operator Sp. z o.o., Elektrownia Kozienice S.A., BHU S.A. , Enea Pomiary sp. z o.o. Obecnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Enei Serwis.

Od 2006 do 2010 roku był Członkiem oraz Wiceprezesem Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią.

 

 Sławomir Mirkowski, Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych 

Jest menadżerem z ponad 21-letnim doświadczeniem zawodowym. Przez lata swojej kariery zajmował się zarządzaniem finansowym, controllingiem oraz operacjami finansowymi.

Sławomir Mirkowski jest magistrem ekonomii, absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz biegłym rewidentem i posiada dyplom controllera. Ostatnio był prezesem spółki Omni3d. Pracował m.in. dla takich firm jak BP Gas Poland, Grant Thornton Polska i Bank BPH. Był także członkiem Krajowej Rady Biegłych Rewidentów. 

Tadeusz Dachowski – Wiceprezes Zarządu ds. Bezpieczeństwa Pracy 

Tadeusz Dachowski ma 48-letnie doświadczenie w branży energetycznej. Pracę rozpoczynał, jako monter linii napowietrznych w Zakładzie Energetycznym Bydgoszcz, rejon Mogilno. Od ponad 40 lat pracuje na stanowiskach kierowniczych w Enei Operator i jej poprzednikach prawnych. Tadeusz Dachowski posiada wykształcenie elektrotechniczne oraz z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. Ukończył m.in. Politechnikę Poznańską oraz Akademię Ekonomiczną.

W 1997 roku ukończył roczne studium na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, zdobywając dyplom menedżera oraz dyplom Ministerstwa Skarbu Państwa dla kandydatów na członków Rad Nadzorczych w spółkach Skarbu Państwa. Posiada również dyplom zdobyty w Wyższej Szkole Handlu i Usług w Poznaniu w zakresie Zarządzania energetyką oraz na Politechnice Poznańskiej w zakresie Zarządzani Przedsiębiorstwem. W latach 1996-2003 był członkiem Rady Nadzorczej Zakładu Energetycznego Bydgoszcz. Od 2003 roku zasiadał w Radzie Nadzorczej Enea S.A., gdzie brał udział m.in. w trudnym procesie konsolidacji Enei, natomiast od 2013 roku został desygnowany do Rady Nadzorczej Enei Operator.

Poza pracą zawodową od 1980 roku zajmował się działalnością społeczną. Był współtwórcą Ponadzakładowego Układu Zbiorowego pracy dla pracowników przemysłu energetycznego. Przez wiele lat brał czynny udział w komisjach sejmowych i Zespole Trójstronnym ds. Energetyki, zajmując się przemianami systemowymi w branży energetycznej.

 

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.