Szukaj

Zarząd Spółki

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy Spółki niezastrzeżone przepisami prawa lub Statutu Spółki dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych. Działa na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych, Statutu Spółki i Regulaminu Zarządu Enea Operator.

 

 

Andrzej Kojro - Prezes Zarządu

Jest prawnikiem, radcą prawnym i sędzią Trybunału Stanu. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego Wydziału Prawa i Administracji oraz Studium Obrotu Energią Elektryczną w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego w  Warszawie. Obecnie kończy studia MBA Energetyka na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Posiada uprawnienia do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Funkcję prezesa Zarządu Enei Operator pełni od lipca 2016 roku. W latach 1994-2003 pracował w polskim STOEN w Warszawie w  obszarze obrotu energią. Po przejęciu STOEN przez niemiecki koncern RWE, cele zawodowe od 2007 roku realizował w obszarze dystrybucji w RWE STOEN Operator. Przez 14 lat członek Rady Nadzorczej Bisprol w Warszawie, a także Prezes zarządu tej spółki.  Był członkiem Rady Nadzorczej Renk S.A. w Gdańsku,  Rady Nadzorczej CSWI sp. z o.o. w Poznaniu oraz był prezesem Zarządu tej spółki. Od 2016 r. członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej (PTPIREE). Przed podjęciem pracy w obszarze energetyki pełnił również funkcję Kierownika Działu Zagranicznego w Składzie Handlowym w Siedlcach, był pracownikiem MSW w Warszawie oraz aplikantem prokuratorskim. Równolegle z pracą zawodową w sektorze energetycznym czynnie uczestniczył jako radny w działalności publicznej w Polsce, pełniąc przez 5 kadencji w latach 1990-2010 szereg funkcji kierowniczych w samorządach lokalnych szczebla gminnego, miejskiego, powiatowego i wojewódzkiego. Działał w Prezydenckim Biurze Pomocy Prawnej „DUDA POMOC”. Godzenie pracy zawodowej i działalności publicznej przez 20 lat pozwoliło mu nabrać niezbędnego doświadczenia, tak potrzebnego w kierowaniu dużym podmiotem gospodarczym i zespołem ludzkim jakim jest Enea Operator.

Jego credo życiowe to rozwinięcie myśli Prezydenta Lecha Kaczyńskiego, że warto być uczciwym Polakiem. Nie ma takiej rzeczy, której nie można osiągnąć pracą. Nic nie leży poza jej zasięgiem. Credo zawodowe: Jeśli chcesz dużo wymagać od innych, zacznij od siebie.

 

 

Wojciech Drożdż

Wojciech Drożdż - Wiceprezes Zarządu ds. Innowacji i Logistyki

To profesor nadzwyczajny, doktor habilitowany nauk ekonomicznych oraz absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w ekonomice energetyki i zarządzaniu bezpieczeństwem energetycznym, międzynarodowych stosunkach gospodarczych oraz logistyce międzynarodowej.

Jest kierownikiem Katedry Logistyki Uniwersytetu Szczecińskiego, autorem kilkudziesięciu publikacji naukowych z zakresu bezpieczeństwa energetycznego, finansowania inwestycji infrastrukturalnych i infrastruktury transportu, w tym transportu przesyłowego, a także współautorem strategii rozwoju dla przedsiębiorstw gospodarki morskiej. Otrzymał nagrodę Ministra Gospodarki za najlepszą pracę habilitacyjną z zakresu energetyki.

Był pracownikiem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, dyrektorem wydziału w urzędzie marszałkowskim, a w latach 2008 -2014 członkiem Zarządu i wicemarszałkiem województwa zachodniopomorskiego ds. infrastruktury. Od kilku lat związany z naszą Grupą, był również doradcą Zarządu Enei Trading.

Marek Szymankiewicz - Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury Sieciowej

Ukończył Politechnikę Poznańską na kierunku Elektrotechnika w zakresie Elektroenergetyki na Wydziale Elektrycznym i uzyskał tytuł magistra inżyniera.
Karierę zawodową rozpoczął w 1993 roku w Zakładzie Energetycznym Poznań. W latach 1997 – 2003 pracował w Energetyce Poznańskiej S.A. na stanowiskach od Inżyniera ds. Programowania Pracy Sieci, poprzez Głównego Specjalistę ds. Strategii, Kontraktów i Współpracy z URE, Kierownika Biura Taryf i Zakupu Energii, do Dyrektora Departamentu Obrotu i Członka Zarządu.

W latach 2003 - 2006 był Prezesem Zarządu Spółki EnergoPartner, zajmującej się obrotem energią elektryczną oraz kompleksową obsługą kluczowych klientów Grupy Energetycznej Enea S.A. Od grudnia 2005 roku kierował również Pionem, a następnie Departamentem Handlu w Enea S.A.

Od lipca 2010 roku do czerwca 2013 roku był Dyrektorem Departamentu Planowania i Rozwoju w Enea Operator Sp. z o.o.
Marek Szymankiewicz zasiadał w Radach Nadzorczych: EnergoPartner Sp. z o.o., EP ZEW Jastrowie Sp. z o.o., Enea Operator Sp. z o.o., Elektrownia Kozienice S.A., BHU S.A. , Enea Pomiary sp. z o.o. Obecnie jest Przewodniczącym Rady Nadzorczej Enei Serwis.

Od 2006 do 2010 roku był Członkiem oraz Wiceprezesem Rady Zarządzającej Towarzystwa Obrotu Energią.

Józef Aleszczyk - Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych 

Jest ekonomistą z ponad 30-letnim doświadczeniem menadżerskim, począwszy od stanowiska głównego księgowego do doradztwa biznesowego, kierownika urzędu centralnego, prezesa i członka zarządu, przewodniczącego i członka rad nadzorczych spółek prawa handlowego (m.in. PLL LOT S.A.; PZU Tower Inwestycje Sp. z o.o.; PGE Energia Odnawialna S.A.).

Jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz studiów podyplomowych: Rachunkowość Przedsiębiorstw (MSR/MSSF); Menadżer Projektów Badawczo-Rozwojowych oraz Odnawialnych Źródeł Energii.

Zrealizował szereg projektów inwestycyjnych m.in. w zakresie bezpieczeństwa energetycznego kraju, bezpieczeństwa ruchu lotniczego oraz przeprowadził restrukturyzację spółek zmierzającą do wzrostu ich wartości i odtworzenia pozycji rynkowej oraz wprowadzenia spółek na GPW.

Prowadził działalność dydaktyczno-naukową i jest autorem podręczników, raportów z badań,
programów nauczania szkół wyższych, studiów podyplomowych oraz Executive Master of Business
Administration.

Przed objęciem funkcji w Enea Operator był członkiem zarządu i dyrektorem Departamentu
Finansowo-Księgowego Enea Centrum. 

Michał Cebula - Wiceprezes Zarządu ds. Pracowniczych 

Jest magistrem ekonomii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, specjalność: zarządzanie zasobami ludzkimi. Ponadto ukończył studia licencjackie o kierunku germanistyka - asystent językowy oraz studia podyplomowe o kierunku Menadżer Sportu.  

Pracował między innymi w Starostwie Powiatowym w Wałczu oraz Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego na stanowisku zastępcy dyrektora wydziału Edukacji i Sportu.

Od 2017 r. jest związany z energetyką. Karierę zawodową w Enei Operator rozpoczął na stanowisku doradcy Zarządu spółki, a następnie do grudnia 2018 r. dyrektora Departamentu Logistyki i Zakupów. Od stycznia 2019 r.  pełnił funkcję doradcy Zarządu w obszarze logistyki.

Informacja

Witaj, korzystasz z przeglądarki ( bądź ustawień wyświetlania) w wersji niższej niż Internet Explorer 11. Z tego powodu strona może wyświetlać się niepoprawnie. Proponujemy wyświetlanie strony w przeglądarkach Mozilla Firefox oraz Chrome.